Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.