Kaupunginvaltuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Valtuutettujen lukumäärä

JARDno-2020-2640

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kuntalain (410/215) 16 §:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja tulee valita pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella seuraavasti:

Asukasluku Valtuutettuja vähintään
enintään 5 000 13
5 001–20 000 27
20 001–50 000 43
50 001–100 000 51
100 001–250 000 59
250 001–500 000 67
yli 500 000 79

Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä.

Valtuusto on edellisen kerran päätöksellään 12.12.2016 § 77 päättänyt, että 1.6.2017 alkaen valtuutettujen lukumäärä on 51.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että valtuutettujen lukumäärä 1.6.2021 alkaen on 51.

Päätös

Äänestyksen jälkeen äänin 8 JAA-ääntä, 3 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ päätettiin esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Muutosehdotus Ossi Vähäsarja, kannatti Mikko Taavitsainen: "Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää, että valtuutettujen lukumäärä 1.6.2021 alkaen on 43."

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Puheenjohtajan ehdotuksesta hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: Kaupunginjohtajan ehdotus

EI: Vähäsarjan muutosehdotus

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 73%

  Ulla-Mari Karhu, Tomi Passi, Katja Repo, Mimmi Launiala, Jarno Hautamäki, Helinä Perttu, Willem van Schevikhoven, Pekka Heikkilä

 • Ei 3 kpl 27%

  Mikko Taavitsainen, Ossi Vähäsarja, Hanna Graeffe

Valmistelija

 • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 23.11.2020 § 380

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että valtuutettujen lukumäärä 1.6.2021 alkaen on 51.

 

Käsittely

Arto Luukkanen poistui tämän asian aikana kello 21.30. Laura Virkkunen (varajäsen Arto Luukkanen) saapui kello 21.30.

Tiia Lintula teki Ossi Vähäsarjan, Seppo Heinon ja Mikko Taavitsaisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Kaupunginvaltuusto päättää, että valtuutettujen lukumäärä 1.6.2021 alkaen on 43. 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään nimenhuutoäänestyksellä, ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus

EI: Lintulan muutosehdotus

Päätös

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Äänestystulokset

 • Jaa 39 kpl 76%

  Kaija Tuuri, Ulla-Mari Karhu, Pekka Heikkinen, Markku Tenhunen, Petri Graeffe, Pekka Luuk, Helinä Perttu, Mika Gilan, Petri Ovaska, Pirjo Komulainen, Satu Haaparanta, Willem van Schevikhoven, Lassi Markkanen, Tomi Passi, Emmi Mäkinen, Mikko Laakkonen, Sanna-Maria Riikonen, Liisa Majanen, Peter Osipow, Tuija Kuusisto, Pepe Makkonen, Jarno Hautamäki, Riikka Reina, Kaarina Wilskman, Jenni Komonen, Marko Larjanne, Suvi Pohjonen, Katja Repo, Satu Tuominen, Peter Hagman, Eemeli Peltonen, Antti Heikkilä, Rita Kostama, Heini Liimatainen, Mimmi Launiala, Tuomas Raejärvi, Jenni Marttinen, Henry Berg, Tarja Edry

 • Ei 9 kpl 18%

  Mikko Taavitsainen, Kaisa Saarikorpi, Tiia Lintula, Ossi Vähäsarja, Mikko Päivinen, Katri Kuusikallio, Seppo Heino, Petri Perta, Laura Virkkunen

 • Tyhjä 3 kpl 6%

  Riikka Juuma, Hilppa Loikkanen, Pauliina Naala

Tiedoksi

Oikeusministeriö