Kaupunginvaltuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Uusien varavaltuutettujen määrääminen ja varavaltuutettujen järjestyksen muutos

JARDno-2019-3360

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on määrännyt uusia varavaltuutettuja sekä vahvistanut varavaltuutettujen järjestyksen muutoksen edellisen kerran kokouksessaan 26.8.2020 § 2. Kokouksen jälkeen on eronnut tai menettänyt vaalikelpoisuutensa 1 valtuutettu ja 2 varavaltuutettua. Edellä mainitusta johtuen keskusvaalilautakunnan tulee määrätä uusia varavaltuutettuja sekä vahvistaa varavaltuutettujen järjestyksen muutos. Lisäksi uusia varavaltuutettuja määrätessä ja varavaltuutettujen järjestyksen muutosta vahvistettaessa on otettava huomioon kaupunginvaltuuston varavaltuutetulle päätöksellään 2.9.2019 § 58 myöntämä ero, joka on erehdyksessä jäänyt huomioimatta keskusvaalilautakunnan päätöksessä 25.11.2019 § 308.

 

Eronneet sekä vaalikelpoisuuden menettäneet valtuutetut

Vihreät

Mikko Vesterinen

 • kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 7.9.2020 § 48 myöntää kaupunginvaltuutettu Mikko Vesteriselle (VIHR) hänen pyytämänsä eron kuntalain 71 §:n (= kotipaikan muuttuminen) perusteella Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä.
 • kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Vihreän liiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Hilppa Loikkasen Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Eronneet sekä vaalikelpoisuuden menettäneet varavaltuutetut

Kokoomus

Tea Rantanen

 • kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 7.9.2020 § 49 myöntää varavaltuutettu Tea Rantaselle (KOK) hänen pyytämänsä eron kuntalain 70 §:n (= muu syy) perusteella Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä.
 • Viimeksi toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Tea Rantanen oli valtuustoryhmän varasijalla 4.

 

Järvenpää Plus

Hannu Laalo

 • kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 7.9.2020 § 47 myöntää varavaltuutettu Hannu Laalolle (PLUS) hänen pyytämänsä eron kuntalain 71 §:n (= kotipaikan muuttuminen) perusteella Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä.
 • Viimeksi toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Hannu Laalo oli valtuustoryhmän varasijalla 8.

 

Keskusta

Sonja Hällfors

 • kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 2.9.2019 § 58 myöntää varavaltuutettu Sonja Hällforsille (KESK) hänen pyytämänsä eron kuntalain 71 §:n (= kotipaikan muuttuminen) perusteella Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä.
 • Viimeksi toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Sonja Hällfors oli valtuustoryhmän varasijalla 2.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää

1. määrätä Järvenpään kaupunginvaltuustoon uusiksi varavaltuutetuiksi jäljellä olevaksi vaalikaudeksi 2019 - 2021 keskusvaalilautakunnan päätöksellään 12.4.2017 § 29 vahvistama vaalitulos huomioiden seuraavat henkilöt:

 • Kokoomus (1 lisää)
  • varasijalle 11: Terttu Sihvola-Rauttu; Äänimäärä 46; Vertausluku 142,538
 • Vihreät (1 lisää)
  • varasijalle 8: Lotta Rantanen; Äänimäärä 46; Vertausluku 141,750
 • Plus (1 lisää)
  • varasijalle 8: Matti Ruokolainen; Äänimäärä 34; Vertausluku 146,250
 • Keskusta (1 lisää)
  • varasijalle 5: Päivi Haapala; Äänimäärä 41; Vertausluku 148,545

 

2. todeta, että varavaltuutettujen järjestys ehdokkaiden kuntavaalituloksen 2017 mukaan on seuraava:

Kokoomus (lukumäärä 11)

 1. Marko Koskela
 2. Pekka Heikkilä
 3. Paavo Peltosaari
 4. Keijo Valve
 5. Tero- Pekka Lehtonen
 6. Tiia Östberg
 7. Mirja Vakkuri
 8. Tuula Siltasari-Peltonen
 9. Marketta Pohjanheimo
 10. Jukka Huikko
 11. Terttu Sihvola-Rauttu

Vihreät (lukumäärä 8)

 1. Pauliina Naala
 2. Mika Asikainen
 3. Ville Mustonen
 4. Aino Kemilä
 5. Riitta Keinänen - Korpela
 6. Tanja Vauhkonen
 7. Tiina Relander
 8. Lotta Rantanen

Järvenpää Plus (lukumäärä 8)

 1. Seppo Rantanen
 2. Arvi Kekäläinen
 3. Lasse Puttonen
 4. Matti Seppälä
 5. Heini Lehtonen
 6. Kalevi Tihveräinen
 7. Sari Holi
 8. Matti Ruokolainen

Keskusta + RKP (lukumäärä 5)

 1. Riikka Reina
 2. Jarkko Wallenius
 3. Ida-Cecilia Strandberg
 4. Esko Lappalainen
 5. Päivi Haapala

 

3. esittää kaupunginhallitukselle,

 • että kaupunginhallitus päättää merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.
 • että kaupunginvaltuusto päättää merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 28.10.2020  § 5 määrännyt uusia varavaltuutettuja sekä vahvistanut varavaltuutettujen järjestyksen muutoksen.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.
 2. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Asia käsiteltiin § 365 jälkeen.

Valmistelija

 • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta 28.10.2020 § 5
Kaupunginhallitus 9.11.2020 § 367

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Listatiimi, hallinnon asiantuntija