Kaupunginvaltuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 

Puheenjohtaja esittää puheenvuorojen pituuden rajoittamista esityslistan kaikissa pykälissä siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on 7 min ja yksittäisten puheenvuorojen pituus 3 min.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.