Kaupunginvaltuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Hyvinvointikatsaus 2019

JARDno-2020-2557

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.

Vuosi 2019 oli Järvenpäässä muutosten aikaa. Vuoden 2019 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tuotanto siirtyi vapaaehtoisen kuntayhtymän, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) vastuulle. Kaupungin omaa organisaatiota uudistettiin vastaavasti. Uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalaue (HYTE) perustettiin vuoden alussa. Avainalueen tehtävävänä on koko kaupungin hyte-toiminnan koordinointi lapsiperheiden hyte-toiminnan, nuorisopalveluiden ja työikäisten ja ikääntyneiden hyte-toiminnan ohella.Organisaatiouudistuksessa lukiokulutus siirtyi toiselle palvelualueelle ja kuntouttava työtoiminta Keusoteen. Perusopetuksen avainalue ja lukiokoulutus sekä opiskeluhuollon palvelut muodostivat uuden opetuspalvelujen avainalueen. Aiemmin ostopalveluina toteutetut ammatillisten oppilaitosten kuraattoripalvelut siirtyivät myös kaupungin omaksi toiminnaksi.Kaupunkikehityksestä siirtyi työllisyysyksikkö osaksi uutta työllisyys- ja kotoutumispalvelut -avainaluetta, jonka tehtävänä on edistää kotoutumista sekä nuorten ja aikuisten osaamista ja työllistymistä. Järvenpään kaupungissa osallistuutta on vahvistettu palkkaamalla kaupunkiin osallisuuden erityisasiantuntija viestinnän työyksikköön.

Vuoden 2019 aikana valmisteltiin myös uutta kaupunkistrategiaa. Strategian päämäärät hyväksyttiin kesällä 2019. Myös uusi hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020-2021 "Hyvää elämää ja toimivaa arkea" valmisteltiin uuteen strategiaan pohjautuen poikkeuksellisesti edellämainituista uudistuksista johtuen vain kahdeksi vuodeksi.

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2018-2019 vuoden 2019 toiminta raportoidaan osana hyvinvointikatsausta. Voimassa olevaa turvallisuussuunnitelmaa ei vuonna 2019 ollut, mutta vuonna 2019 käynnistettiin kaupungin kokonaisturvallisuuden suunnittelu. Samalla sovittiin, että kuntalaisten kokema kodin, lähiympäristön ja kaupunkiympäristön turvallisuus sisältyy vuosille 2020-2021 laadittuun hyvinvontisuunnitelmaan.

Näiden kaikkien uudistusten ja muutosten keskellä ja johdosta tähän suppeaan hyvinvointikatsaukseen/ vuosiraporttiin vuodelta 2019 ei ole sisällytetty enää vanhan strategian mukaista arviointia hyvivinvointitavoitteiden toteutumisesta. Kansallisia indikaattoritietoja (FinSote) aikuisväestön ja ikääntyneiden terveydestä ja hyvinvoinnista ei ole saatavissa vuodelta 2019. Sosiaali- ja terveydenhuollon indikaattoritieto raportoidaan Keusoten alueellisen hyvinvointikertomuksen vuosiraporteissa.

Vuoden 2019 raportissa painopisteenä ovat kouluterveyskyselyn tulokset. Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi peruskoulun 4.-5.-ja 8. ja 9. -luokkalaisille sekä lukion ja ammattioppilaitoksen 1.-2. luokan opiskelijoille. Lisäksi on raportoitu täydentävää talouteen ja elinvoimaan liittyvää päivittynyttä  indikaattoritietoa.  Raportissa kuvataan lisäksi kaupungin hyvinvointia edistävää toimintaa laajasti huomioiden yhdistys- ja järjestötoimijat, vaikuttamistoimielimet ja muut kumppanit.

Hyvinvointikatsaus 2019 julkaistaan valtuuston hyväksymisen jälkeen valtakunnallisella sähköisellä alustalla osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää osaltaan esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy

  1. liitteenä olevan suppean hyvinvointikatsauksen vuodelta 2019, sekä
  2. hyvinvointikatsauksen sisältämän ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman raportoinnin vuodelta 2019.

Käsittely

Käsiteltiin pykälä § 50 käsittelyn jälkeen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen ja erityisasiantuntija Mari Karsio esittelivät asiaa.

Kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere saapui klo 17.57.

Satu Ala-Könni, Kolmenkierto, saapui klo 17.57.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.

Vuosi 2019 oli Järvenpäässä muutosten aikaa. Vuoden 2019 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tuotanto siirtyi vapaaehtoisen kuntayhtymän, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) vastuulle. Kaupungin omaa organisaatiota uudistettiin vastaavasti.

Uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalaue (HYTE) perustettiin vuoden alussa. Avainalueen tehtävävänä on koko kaupungin hyte-toiminnan koordinointi lapsiperheiden hyte-toiminnan, nuorisopalveluiden ja työikäisten ja ikääntyneiden hyte-toiminnan ohella.Organisaatiouudistuksessa lukiokulutus siirtyi toiselle palvelualueelle ja kuntouttava työtoiminta Keusoteen. Perusopetuksen avainalue ja lukiokoulutus sekä opiskeluhuollon palvelut muodostivat uuden opetuspalvelujen avainalueen, jonka organisoituminen on käynnistynyt joustavasti. Aiemmin ostopalveluina toteutetut ammatillisten oppilaitosten kuraattoripalvelut siirtyivät myös kaupungin omaksi toiminnaksi.

Kaupunkikehityksestä siirtyi työllisyysyksikkö osaksi uutta työllisyys- ja kotoutumispalvelut -avainaluetta, jonka tehtävänä on edistää kotoutumista sekä nuorten ja aikuisten osaamista ja työllistymistä. Samoissa toimitiloissa toimii myös uusi Vaikuttamo. Järvenpään kaupungissa osallistuutta on vahvistettu palkkaamalla kaupunkiin osallisuuden erityisasiantuntija viestinnän työyksikköön.

Vuoden 2019 aikana valmisteltiin myös uutta kaupunkistrategiaa. Strategian päämäärät hyväksyttiin kesällä 2019. Myös uusi hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020-2021 "Hyvää elämää ja toimivaa arkea" valmisteltiin uuteen strategiaan pohjautuen poikkeuksellisesti edellämainituista uudistuksista johtuen vain kahdeksi vuodeksi.

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2018-2019 vuoden 2019 toiminta raportoidaan osana hyvinvointikatsausta. Voimassa olevaa turvallisuussuunnitelmaa ei vuonna 2019 ollut. Vuonna 2019 käynnistettiin kaupungin kokonaisturvallisuuden suunnittelu. Samalla sovittiin, että kuntalaisten kokema kodin, lähiympäristön ja kaupunkiympäristön turvallisuus sisältyy vuosille 2020-2021 laadittuun hyvinvontisuunnitelmaan.

Näiden kaikkien uudistusten ja muutosten keskellä ja johdosta tähän suppeaan hyvinvointikatsaukseen/ vuosiraporttiin vuodelta 2019 ei ole sisällytetty enää vanhan strategian mukaista arviointia hyvivinvointitavoitteiden toteutumisesta. Kansallisia indikaattoritietoja (Finsote)aikuisväestön ja ikääntyneiden terveydestä ja hyvinvoinnista ei ole saatavissa vuodelta 2019. Sosiaali- ja terveydenhuollon indikaattoritieto raportoidaan Keusoten alueellisen hyvinvointikertomuksen vuosiraporteissa.

Tämän vuoksi vuoden 2019 raportissa painopisteenä ovat kouluterveyskyselyn tulokset. Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi peruskoulun 4.-5.-ja 8. ja 9. -luokkalaisille sekä lukion ja ammattioppilaitoksen 1.-2. luokan opiskelijoille. Lisäksi on raportoitu täydentävää talouteen ja elinvoimaan liittyvää päivittynyttä  indikaattoritietoa.  Raportissa kuvataan lisäksi kaupungin hyvinvointia edistävää toimintaa laajasti huomioiden yhdistys- ja järjestötoimijat, vaikuttamistoimielimet ja muut kumppanit.

Sähköinen hyvinvointikertomus julkaistaan valtuuston hyväksymisen jälkeen osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi.

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää osaltaan esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan suppean hyvinvointikatsauksen vuodelta 2019.

Käsittely

Kirsi-Marja Karjalainen saapui klo 18:40

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen, vt palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä ja opetusjohtaja Arja Korhonen esittelivät asiaa.

Mikko Päivinen poistui klo 18:52

Ville Mustonen saapui klo 18:52

Kirsi-Marja Karjalainen poistui klo 19:23

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.

Vuosi 2019 oli Järvenpäässä muutosten aikaa. Vuoden 2019 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tuotanto siirtyi vapaaehtoisen kuntayhtymän, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) vastuulle. Kaupungin omaa organisaatiota uudistettiin vastaavasti.

Uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalue (HYTE) perustettiin vuoden alussa. Avainalueen tehtävävänä on koko kaupungin hyte-toiminnan koordinointi lapsiperheiden hyte-toiminnan, nuorisopalveluiden sekä työikäisten ja ikääntyneiden hyte-toiminnan ohella. Organisaatiouudistuksessa lukiokoulutus siirtyi toiselle palvelualueelle ja kuntouttava työtoiminta Keusoteen. Perusopetuksen avainalue ja lukiokoulutus sekä opiskeluhuollon palvelut muodostivat uuden opetuspalvelujen avainalueen, jonka organisoituminen on käynnistynyt joustavasti. Aiemmin ostopalveluina toteutetut ammatillisten oppilaitosten kuraattoripalvelut siirtyivät myös kaupungin omaksi toiminnaksi.

Kaupunkikehityksestä siirtyi työllisyysyksikkö osaksi uutta työllisyys- ja kotoutumispalvelut -avainaluetta, jonka tehtävänä on edistää kotoutumista sekä nuorten ja aikuisten osaamista ja työllistymistä. Järvenpään kaupungissa osallistuutta on vahvistettu palkkaamalla kaupunkiin osallisuuden erityisasiantuntija viestinnän työyksikköön.

Vuoden 2019 aikana valmisteltiin myös uutta kaupunkistrategiaa. Strategian päämäärät hyväksyttiin kesällä 2019. Myös uusi hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020-2021 "Hyvää elämää ja toimivaa arkea" valmisteltiin uuteen strategiaan pohjautuen poikkeuksellisesti edellämainituista uudistuksista johtuen vain kahdeksi vuodeksi.

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2018-2019 vuoden 2019 toiminta raportoidaan osana hyvinvointikatsausta. Voimassa olevaa turvallisuussuunnitelmaa ei vuonna 2019 ollut. Vuonna 2019 käynnistettiin kaupungin kokonaisturvallisuuden suunnittelu. Samalla sovittiin, että kuntalaisten kokema kodin, lähiympäristön ja kaupunkiympäristön turvallisuus sisältyy vuosille 2020-2021 laadittuun hyvinvontisuunnitelmaan. Näiden kaikkien uudistusten ja muutosten keskellä ja johdosta tähän suppeaan hyvinvointikatsaukseen/ vuosiraporttiin vuodelta 2019 ei ole sisällytetty enää vanhan strategian mukaista arviointia hyvivinvointitavoitteiden toteutumisesta. Kansallisia indikaattoritietoja (Finsote)aikuisväestön ja ikääntyneiden terveydestä ja hyvinvoinnista ei ole saatavissa vuodelta 2019. Sosiaali- ja terveydenhuollon indikaattoritieto raportoidaan Keusoten alueellisen hyvinvointikertomuksen vuosiraporteissa.

Vuoden 2019 raportissa painopisteenä ovat kouluterveyskyselyn tulokset. Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi peruskoulun 4.-5.-ja 8. ja 9. -luokkalaisille sekä lukion ja ammattioppilaitoksen 1.-2. luokan opiskelijoille. Lisäksi on raportoitu täydentävää talouteen ja elinvoimaan liittyvää päivittynyttä  indikaattoritietoa.  Raportissa kuvataan lisäksi kaupungin hyvinvointia edistävää toimintaa laajasti huomioiden yhdistys- ja järjestötoimijat, vaikuttamistoimielimet ja muut kumppanit.

Sähköinen hyvinvointikertomus julkaistaan valtuuston hyväksymisen jälkeen osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää osaltaan esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy

  1. liitteenä olevan suppean hyvinvointikatsauksen vuodelta 2019, sekä
  2. hyvinvointikatsauksen sisältämän ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman raportoinnin vuodelta 2019.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Hyte-johtaja Kirsi-Marja Karjalainen esitteli asian.

Rita Kostama poistui kokouksesta 19.15.

Kokoustauko klo 19.15- 19.20

Valmistelija

Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.

Suppea hyvinvointikatsaus vuodelta 2019 on kuvaus järvenpääläisten hyvinvoinnista ja tehdyistä toimenpiteistä. Vuosi 2019 oli Järvenpäässä muutosten aikaa. Vuoden 2019 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tuotanto siirtyi vapaaehtoisen kuntayhtymän, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) vastuulle. Kaupungin omaa organisaatiota uudistettiin vastaavasti.

Kansallisina hyvinvointi-indikaattoritietoina raportoidaan kouluterveyskyselyn tulokset sekä päivittyneitä talouteen ja työllisyyteen liittyviä tietoja. Raportissa kuvataan lisäksi laajasti kaupungin hyvinvointia edistävää toimintaa.

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2018-2019 vuoden 2019 toiminta raportoidaan osana hyvinvointikatsausta. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon indikaattoritieto raportoidaan Keusoten alueellisen hyvinvointikertomuksen vuosiraporteissa.

Hyvinvointilautakunta, opetuksen ja kasvatuksen lautakunta sekä kaupunkikehityslautakunta ovat käsitelleet ja hyväksyneet  osaltaan hyvinvointikatsauksen vuodelta 2019 ja ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman toteumat vuodelta 2019.

Hyvinvointikatsaus  julkaistaan valtuuston hyväksymisen jälkeen sähköisellä alustalla osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi.

JL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunginvaltuusto hyväksyy

  1. liitteenä olevan suppean hyvinvointikatsauksen vuodelta 2019,​ sekä
  2. hyvinvointikatsauksen sisältämän ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman raportoinnin vuodelta 2019.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Tämä asia käsiteltiin § 376 jälkeen.

 

Valmistelija

  • Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 23.11.2020 § 378

 

Käsittely:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen selosti asiaa.

Kristiina Vainikka poistui tämän asian käsittelyn aikana kello 20.48. Petri Perta (varajäsen Kristiina Vainikka) saapui kello 20.48.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

  1. liitteenä olevan suppean hyvinvointikatsauksen vuodelta 2019,​ sekä
  2. hyvinvointikatsauksen sisältämän ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman raportoinnin vuodelta 2019.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja, Hyte-johtaja