Kaupunginvaltuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Ero luottamustehtävästä / Kemilä Aino

JARDno-2020-2782

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Aino Kemilä on 16.11.2020 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupungin luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.  Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.  Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

Aino Kemilä on valittu seuraaviin luottamustehtäviin;

  • kaupunginvaltuuston vihreän liiton puoluekohtainen 4.varajäsen
  • opetus- ja kasvatuslautakunnan Riikka Juuman henkilökohtainen varajäsen
  • Rinnekodin neuvottelukunnan varsinainen jäsen.

Rinnekodista johdon assistentti on vahvistanut, että neuvottelukunta on lakkautettu, joten sinne ei tule nimetä edustajaa.

 

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päätttää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää Aino Kemilälle 

  1. eron kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä
  2. eron opetus- ja kasvatuslautakunnan varajäsenyydestä ja valita hänen tilalle Riikka Juuman henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 23.11.2020 § 384

 

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Aino Kemilälle 

  1. eron kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä
  2. eron opetus- ja kasvatuslautakunnan varajäsenyydestä ja valita hänen tilalle Riikka Juuman henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

     

Käsittely

Mikko Päivinen esitti opetus- ja kasvatuslautakunnan varajäseneksi Riitta Keinänen-Korpelaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valittiin Riikka Juuman henkilökohtaiseksi varajäseneksi opetus- ja kasvatuslautakuntaan Riitta Keinänen-Korpela jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Tiedoksi

Eronnut, valittu, Opka pj, listatiimi