Kaupunginvaltuusto, kokous 14.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Pöytäkirjan tarkastaminen ja työjärjestyksen vahvistaminen

Perustelut

Hallintosäännön 92 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin tähän tehtävään valittua henkilöä,​ jollei valtuusto jonkun asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 22.11.2022 alkaen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Pekka Luuk ja Turunen Erika. Varalle valtuutetut Nea Karenius ja Jenni Marttinen.

Kaupunginvaltuusto vahvistaa esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.