Kaupunginvaltuusto, kokous 14.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Ilmoitusasiat

Perustelut

Valtuusto 14.11.2022 Juhani Aho -sali

  • klo 16.30-17.00 Varsinainen kokous
  • klo 17.00-17.45 Ruokailu 
  • klo 18.00-19.00 Kaupunginjohtajan paneeli
  • klo 19.15-21.15 Valtuustoryhmien haastattelut
     

Ilmoitusasiat

  • Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan 10.10.2022 tekninen korjaus § 78 Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelma 2022-2035
    • Tekninen korjaus liite 1 sivujen 1-3 otsikoiden vuosiluku 2022-2030 korjattu päätöksen mukaisesti muotoon 2022-2035

Ehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely:

Puheenjohtaja ehdotti, että ilmoitusasia poistetaan käsittelystä.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti poistaa ilmoitusasian (tekninen korjaus pöytäkirjaan 10.10.2022 § 78) käsittelystä.