Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Valtuustoaloite: Järvenpään hiilineutraaliustavoitteen aikaistaminen vuodesta 2035 vuoteen 2028 (lisäpykälä)

JARDno-2021-2541

Perustelut

Vihreiden valtuustoryhmän valtuutettu Tiia Lintula  ja 12 muuta jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen Järvenpään hiilineutraaliustavoitteen aikaistaminen vuoteen 2028.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

KH