Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Valtuustoaloite: Lapsistrategian laatiminen Järvenpään kaupunkiin (lisäpykälä)

JARDno-2021-2540

Perustelut

Järvenpään Plus, Vihreiden, Kristillisdemokraattien sekä Vasemmistoliiton valtuustoryhmät jättivät valtuutettu Erika Turusen johdolla liitteen mukaisen valtuustoaloitteen Lapsistrategia Järvenpäähän. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut yhteensä 30 valtuutettua. 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi

Tiedoksi

KH