Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Pöytäkirjan tarkastaminen ja työjärjestyksen vahvistaminen

Perustelut

Hallintosäännön 92 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin tähän tehtävään valittua henkilöä,​ jollei valtuusto jonkun asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan tarkastajia valittaessa on valtuustossa noudatettu tapaa,​ että kaksi valtuutettua vuorollaan aakkosjärjestyksessä valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kuitenkin siten,​ etteivät he ole samasta valtuustoryhmästä.

Pöytäkirja lähetetään kaupungin asianhallintajärjestelmän kautta sähköisesti pöytäkirjan tarkastajille tarkastettavaksi.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla  22.12.2021 alkaen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Erika Turunen ja Henri Kontkin. Varalle valtuutetut Henry Berg ja Rita Kostama.

Kaupunginvaltuusto vahvistaa esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Kaupunginvaltuusto päättää ottaa käsiteltäväkseen ylimääräisen asian § 123 Eron myöntäminen luottamustehtävästä Taru Deniz.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.