Kaupunginvaltuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 LISÄPYKÄLÄ: Eroilmoitus luottamustehtävästä / Deniz Taru (lisäpykälä)

JARDno-2021-2462

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Taru Deniz on 30.11.2021 päivätyllä kirjeellään pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa Järvenpään hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä 1.1.2022 alkaen.

Taru Deniz on kaupunginvaltuutettu ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän KEUDAn yhtymävaltuustossa henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain § 70 mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Henkilövalintoja tehtäessä, mikäli varajäsen valitaan varsinaiseksi jäseneksi, on tarkoituksenmukaista samassa yhteydessä valita myös varajäsen.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. todeta Taru Denizin luottamustehtävän hyvinvointilautakunnan varsinaisena jäsenenä päättyvän 1.1.2022 lukien.
  2. valita Taru Denizin sijaan varsinaisen jäsenen hyvinvointilautakuntaan 1.1.2022 lukien.

 

Käsittely

Puheenjohtaja tiedusteli, sopiiko kaupunginhallitukselle seuraava täydennys päätösehdotukseen:

"kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto ottaa tämän asian käsiteltäväkseen kiireellisenä."

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä puheenjohtajan ehdotuksen.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväksi kiireellisenä.

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 7.12.2021 § 328 

Henkilövalintoja tehtäessä,​ mikäli varajäsen valitaan varsinaiseksi jäseneksi,​ on tarkoituksenmukaista samassa yhteydessä valita myös varajäsen.

Kaupunginhallitus on päättänyt yksimielisesti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto ottaa tämän asian käsiteltäväkseen kiireellisenä.  

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. todeta Taru Denizin luottamustehtävän hyvinvointilautakunnan varsinaisena jäsenenä päättyvän 1.1.2022 lukien.
  2. valita Taru Denizin sijaan varsinaisen jäsenen hyvinvointilautakuntaan 1.1.2022 lukien.

 

Käsittely:

Tiia Lintula ehdotti, että Taru Denizin tilalle varsinaiseksi jäseneksi valitaan Kirsi Lahtinen ja

Kirsi Lahtisen tilalle varajäseneksi Satu Lumme.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Valittiin hyvinvointilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Kirsi Lahtinen ja varajäseneksi Satu Lumme. 

Tiedoksi

Asianosaiset