Kaupunginvaltuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Valtuustoaloite / Kotihoidontuen kuntalisän eli Järvenpää-lisän käyttöönottamisen selvitys (lisäpykälä) (lisäpykälä)

JARDno-2023-1054

Perustelut

Keskustan valtuustoryhmän valtuutettu Anna Pulkkinen ja 28 muuta valtuutettua jättivät valtuustoaloitteen kotihoidontuen kuntalisän eli Järvenpää-lisän käyttöönottamisen selvityksestä. 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Valtuutettu Anna Pulkkinen selosti valtuustoaloitetta. 

Tiedoksi

KH, listatiimi