Kaupunginvaltuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Pöytäkirjan tarkastaminen ja työjärjestyksen vahvistaminen

Perustelut

Hallintosäännön 92 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin tähän tehtävään valittua henkilöä,​ jollei valtuusto jonkun asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 20.6.2023 alkaen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Emmi Mäkinen ja Erika Turunen. Varalle valtuutetut Satu Tuominen ja Henry Berg.

Kaupunginvaltuusto vahvistaa esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Emmi Mäkinen ja Erika Turunen sekä varalle Tiia Lintula ja Henry Berg.

Kaupunginvaltuusto vahvisti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.