Kaupunginvaltuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Henkilöstökertomus 2022

JARDno-2023-537

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Lindgren, palvelussuhdepäällikkö, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstökertomus on tarkoitettu työyhteisöjen, henkilöstön edustajien, johdon ja poliittisten päättäjien käyttöön. Henkilöstökertomus antaa johdolle ja päättäjille kokonaiskuvan henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta. Sen kautta Järvenpään kaupunkia voidaan myös esitellä työpaikkana potentiaalisille tuleville työntekijöille. Henkilöstökertomuksessa havainnoidaan ja arvioidaan niitä muutos- ja kehityssuuntia, joiden arvioidaan vaikuttavan henkilöstövoimavaroihin. Tieto henkilöstövoimavaroista on oleellinen osa toiminnan johtamista. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan tiedon hyödyntämiseen ja analysoidun tiedon käyttämiseen osana päätöksentekoprosesseja. Henkilöstökertomuksen tulee olla Järvenpään organisaation strategian näköinen. Keskeistä on, että henkilöstötunnusluvut ja niistä raportointi liittyisivät kiinteästi organisaation tavoitteisiin ja niiden seurantaan.

Henkilöstökertomuksessa on kuvattu vuoden 2022 henkilöstöresurssia ja työhyvinvoinnin tilaa tunnuslukujen avulla; henkilöstömäärää, henkilöstörakennetta, henkilöstön vaihtuvuutta sekä sairauspoissaolojen ja tapaturmien määrää ja pituutta. Näiden tunnuslukujen lisäksi henkilöstökertomuksessa kuvataan esihenkilötyön ja johtamisen kehittämistä, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden toteutumista, rekrytointia, viestintää, tuloksellisesta työnteosta palkitsemista, työhyvinvoinnin toimenpiteitä, strategista henkilöstösuunnittelua sekä kaupunkistrategian toteuttamiseen vaadittavaa osaamista.

Henkilöstökertomus 2022 on käsitelty tarkastuslautakunnassa 4.4. ja yhteistyötoimikunnassa 5.4.2023. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää

  1. merkitä Henkilöstökertomuksen 2022 tiedoksi. 
  2. esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee henkilöstökertomuksen 2022 tiedoksi.

 

Käsittely:
vt. henkilöstöjohtaja Mika Lindgren selosti asiaa. 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Mika Lindgren, palvelussuhdepäällikkö, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto 12.5.2023 § 17

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus

  1. merkitsee henkilöstökertomuksen 2022 tiedoksi
  2. esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee henkilöstökertomuksen 2022 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

  • Mika Lindgren, palvelussuhdepäällikkö, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 22.5.2023 § 130 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee henkilöstökertomuksen 2022 tiedoksi.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Henkilöstöjohtaja Henri Nordenswan ja palvelussuhdepäällikkö Mika Lindgren selostivat asiaa. 

Tiedoksi

HR-palvelut