Kaupunginvaltuusto, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Valtuustoaloite: Yleisen siisteyden ja turvallisuuden lisääminen roskiksien avulla (lisäpykälä)

JARDno-2021-2089

Perustelut

SDP:n valtuustoryhmän valtuutettu Satu Haaparanta ja 20 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen Yleisen siisteyden ja turvallisuuden lisääminen roskiksien avulla.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

KH