Kaupunginvaltuusto, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Valtuustoaloite: Resurssiviisaustavoitteiden huomioiminen kokoustarjoiluissa (lisäpykälä)

JARDno-2021-2086

Perustelut

Vihreiden valtuustoryhmän valtuutettu Riikka Juuma ja 17 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen Resurssiviisaustavoitteiden huomioiminen kokoustarjoiluissa.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

KH