Kaupunginvaltuusto, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Valtuustoaloite: Palvelualueiden käyttösuunnitelmien rakenteen muuttaminen informatiivisemmaksi (lisäpykälä)

JARDno-2021-2088

Perustelut

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuutettu Antti Taavila ja 45 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen Palvelualueiden käyttösuunnitelmien rakenteen muuttaminen informatiivisemmaksi.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

KH