Kaupunginvaltuusto, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Valtuustoaloite: Järvenpään lintutornin kunnostaminen (lisäpykälä)

JARDno-2021-2087

Perustelut

Vihreiden valtuustoryhmän valtuutettu Katri Kuusikallio ja 26 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen Järvenpään lintutornin kunnostaminen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

KH