Kaupunginvaltuusto, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Hallintosäännön 92 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin tähän tehtävään valittua henkilöä,​ jollei valtuusto jonkun asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan tarkastajia valittaessa on valtuustossa noudatettu tapaa,​ että kaksi valtuutettua vuorollaan aakkosjärjestyksessä valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kuitenkin siten,​ etteivät he ole samasta valtuustoryhmästä.

Pöytäkirja lähetetään kaupungin asianhallintajärjestelmän kautta sähköisesti pöytäkirjan tarkastajille tarkastettavaksi.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla  14.10.2021 alkaen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Henry Berg ja Satu Haaparanta. Varalle valtuutetut Peter Osipow ja Peter Hagman.

 

Käsittely:

Puheenjohtaja ehdotti, että valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Satu Haaparanta ja Peter Osipow ja varalle Peter Hagman ja Petri Perta.

 

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.