Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän perussopimusluonnoksen hyväksyminen

JARDno-2018-3023

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän (TSV) yhtymävaltuusto päätti kokouksessaan 19.4.2018, että TSV:n perussopimus päivitetään uuden kuntalain mukaiseksi.  Kuntalain mukaan vanhat perussopimukset on päivitettävä viimeistään 31.12.2019 mennessä. Perussopimuksen päivitystä on luonnosteltu kuntaliiton ohjeen mukaisesti vastaamaan uutta, vuonna 2015 voimaan tullutta kuntalakia. Luonnos lähetettiin jäsenkuntien edustajille kommentoitavaksi. Vastauksia saatiin Tuusulan kunnalta ja  Järvenpään kaupungilta. Kommenttien johdosta perussopimusluonnosta muokattiin muutamaan otteeseen.

TSV on lähettänyt päivitetyn perussopimuksen jäsenkuntien hyväksyttäväksi. Kuntalain edellyttämien muutosten lisäksi kuntaayhtymän nimen muuttuminen Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymäksi, on otettu huomioon perussopimuksen teksteissä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen uudistetun perussopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.