Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Tontin 186-4-454-4 myyminen Puistotie 3

JARDno-2019-2757

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

WasaGroup Oy on pyytänyt saada ostaa tontin 186-4-454-4 perustamalleen kiinteistöyhtiölle Kiinteistö Oy Puistotie 3 Järvenpää. Tontti 186-4-454-4 sijaitsee asemakaavan mukaisella liikerakennusten korttelialueella (KM-4) osoitteessa Puistotie 3. Tontin pinta-ala on 5474 m2 ja rakennusoikeus 1650 k-m2.

Yhtiö rakentaisi tontille liikerakennuksen. Rakennustyöt olisi tarkoitus aloittaa jo loppuvuoden aikana.

Järvenpään kaupunginvaltuusto on 19.3.2007 § 42 päättänyt, että luovutettaessa työpaikkarakentamiseen alueita korttelista 454 käytetään vähimmäismyyntihintana 134 €/k-m2 sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1632. Tontin myyntihinnaksi saadaan heinäkuun 2019 elinkustannusindeksin pisteluvulla 1965 laskettuna: 1965/1632 x 134 €/k-m2 x 1650 k-m2 = 266.214 €.

 

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki myy tontin 186-4-454-4 Kiinteistö Oy Puistotie 3 Järvenpäälle 266.214 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätös sitoo kaupunkia 31.10.2019 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, maankäyttösihteeri