Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Toimiohje yhtiökokousedustajalle / Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsen

JARDno-2019-2768

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sanna Kaarlenkaski on ollut Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsen. Sanna Kaarlenkaski on sähköpostillaan 28.8.2019 ilmoittanut eroavansa Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenyydestä. Heini Lehtonen on sähköpostillaan 29.8.2019 ilmoittanut suostuvansa Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n hallituksen jäseneksi.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 12 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää ehdokkaat yhteisöjen hallintoelimiin silloin, kun kaupungilla asianomaisten sääntöjen tai sopimuksen mukaan on siihen oikeus.

Hallituksen jäsen voidaan nimetä yhtiökokouksessa tai osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulla osakkaiden yksimielisellä päätöksellä.

 

 

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n hallitukseen Järvenpään kaupungin edustajaksi suostumuksensa mukaisesti Heini Lehtosen.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy, JärvenpääPlus/Seppo Rantanen, Sanna Kaarlenkaski, Heini Lehtonen