Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Puitesopimus kortteliin 733 Wärtsilänkatu 6

JARDno-2019-2756

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuoden 2019 kaavoituskatsauksessa on esitetty työn alle tulevana keskustahankkeiden ja kerrostalorakentamisen kohteena Wärtsilänkadun ja Pajalantien risteyksen eteläpuolinen alue. Kohde on keskustan osayleiskaavaehdotuksessa keskustatoimintojen aluetta, johon suunnitellaan tehokasta asuinrakentamista. Alueen tulevia toimintoja ja kaupunkikuvaa tutkitaan laajemmin. Asemakaavatyö käynnistyy loppuvuodesta 2019.

Wärtsilänkatu Kuusi Oy:n kanssa on neuvoteltu puitesopimuksen laatimisesta koskien yhtiön omistamaa tonttia 186-7-733-7 ja siihen rajoittuvaa tilaa 186-401-1-1513. Tontti 7-733-7 sijaitsee yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (TTV-4). Tontin pinta-ala on 4479 m2 ja rakennusoikeus 2500 k-m2. Tontille on rakennettu liikerakennus, kasvihuone ja omakotitalo. Tila 401-1-1513 on asemakaavan mukaista puistoa.

Puitesopimuksen runko noudattaa kaupungin sopimuslinjaa ja on yleispiirteinen, koska kaupungin tekemät kaavoitukseen ja kaavoituksen toteuttamiseen liittyvät sopimukset eivät syrjäytä kaavoitukselle asetettuja tavoitteita ja sisältövaatimuksia. Kaavan sisällöstä ei siis voi sopia etukäteen.

Asemakaavamuutoksen julkisen nähtävillä olon jälkeen kaupunki ja maanomistaja tulevat laatimaan maankäyttösopimuksen koskien em. asemakaavamuutosta, kiinteistönluovutuksia, kunnallistekniikan rakentamista ja asemakaavamuutoksen toteuttamista.

Keskeisintä on tässä vaiheessa sopia periaatteesta, että mikäli asemakaavan muutoksesta tulee koitumaan maanomistajalle hyötyä, perii kaupunki siitä puolet maankäyttösopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla. Maankäyttösopimuksen hyväksyminen käsitellään kaupunginhallituksessa asemakaavamuutoksen hyväksymisen yhteydessä.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Järvenpään kaupungin ja Wärtsilänkatu Kuusi Oy:n välisen kiinteistöjä 186-7-733-7 ja 186-401-1-1513 koskevan puitesopimuksen

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, kaavoitusinsinööri, maankäyttösihteeri