Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 217 Puitesopimus kortteliin 730 Wärtsilänkatu 4

JARDno-2019-2755

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuoden 2019 kaavoituskatsauksessa on esitetty työn alle tulevana keskustahankkeiden ja kerrostalorakentamisen kohteena Wärtsilänkadun ja Pajalantien risteyksen eteläpuolinen alue. Kohde on keskustan osayleiskaavaehdotuksessa keskustatoimintojen aluetta, johon suunnitellaan tehokasta asuinrakentamista. Alueen tulevia toimintoja ja kaupunkikuvaa tutkitaan laajemmin. Asemakaavatyö käynnistyy loppuvuodesta 2019.

Järvenpään Mestariasunnot Oy:n kanssa on neuvoteltu puitesopimuksen laatimisesta koskien yhtiön omistamaa tonttia 186-7-730-2. Tontti sijaitsee moottoriajoneuvojen huoltoaseman ja yhdistettyjen liikerakennusten korttelialueella (ALM). Tontin pinta-ala on 3539 m2 ja rakennusoikeus 1000 k-m2. Tontille on rakennettu liike- ja varastorakennus.

Puitesopimuksen runko noudattaa kaupungin sopimuslinjaa ja on yleispiirteinen, koska kaupungin tekemät kaavoitukseen ja kaavoituksen toteuttamiseen liittyvät sopimukset eivät syrjäytä kaavoitukselle asetettuja tavoitteita ja sisältövaatimuksia. Kaavan sisällöstä ei siis voi sopia etukäteen.

Asemakaavamuutoksen julkisen nähtävillä olon jälkeen kaupunki ja maanomistaja tulevat laatimaan maankäyttösopimuksen koskien em. asemakaavamuutosta, kiinteistönluovutuksia, kunnallistekniikan rakentamista ja asemakaavamuutoksen toteuttamista.

Keskeisintä on tässä vaiheessa sopia periaatteesta, että mikäli asemakaavan muutoksesta tulee koitumaan maanomistajalle hyötyä, perii kaupunki siitä puolet maankäyttösopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla. Maankäyttösopimuksen hyväksyminen käsitellään kaupunginhallituksessa asemakaavamuutoksen hyväksymisen yhteydessä.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Järvenpään kaupungin ja Järvenpään Mestariasunnot Oy:n välisen kiinteistöä 186-7-730-2 koskevan puitesopimuksen

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

asianosaiset, kaavoitusinsinööri, maankäyttösihteeri