Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 223 LISÄPYKÄLÄ: Edustajien nimeäminen Kiertokapula Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen (lisäpykälä)

JARDno-2019-2861

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiertokapula Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina 12.9.2019 Hämeenlinnassa.

Yhtiökokouksessa valitaan Hämeenlinnan kaupungin asettamat hallituksen jäsen ja varajäsen. Lisäksi valitaan Riihimäen kaupungin asettama varajäsen aiemmin valitun varajäsenen erottua.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä kaupungin edustajaksi Kiertokapula Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laineen ja nimetyn ollessa estynyt valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämän edustajan.
  2. todeta, että yhtiön hallituksen esitykset yhtiökokoukselle voidaan hyväksyä.

 

Käsittely

Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko asia ottaa kiirreellisyysperusteella käsittelyyn.

 

Päätös

Päätettiin yksimielisesti ottaa asia ylimääräisenä käsittelyyn ja hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset