Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 10.9.2019 alkaen.

 

Iltakouluasiat

1. Klo 16.00 Lähijunaliikenteen tulevaisuuden näkmät, VR:n suunnittelujohtaja Juho Hannukainen

 

Iltakouluasiat koskevat pääsääntöisesti keskeneräisiä asioita, joita koskevat asiakirjat ovat lähtökohtaisesti ei-julkisia ennen päätöksentekoa (JulkL 6 § 1 mom 9-k). Asiakirjat saattavat myös olla joko kokonaan tai osittain salassa pidettäviä julkisuuslain tai jonkin erityislain säännöksen perusteella, jolloin ne eivät tule julkisiksi päätöksenteon jälkeenkään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely

Todettiin, että käsitellään ensin §:t 216-218. Sen jälkeen käsitellään pykälät esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Hyväksyttiin.