Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 215 Jatsi Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen

JARDno-2019-2153

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Jatsi Oy:n yhtiökokous pidetään 24.6.2019 kello 13.00.

Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n hallituksessa kaupunkia edustavat:

 

Varsinainen jäsen, (Varajäsen)

Timo Ijäs (puh.joht.), (Pasi Koskinen)

Ari Alapartanen (vpj), (Jaakko Liiman)

Jukka Huikko, (Ilkka Jokinen)

Marita Virkki, (Marketta Pohjanheimo)

Terttu Sihvola-Rauttu, (Mirja Vakkuri)

Vesa Jatkola, (Harri Lind)

Kalevi Tihveräinen, (Matti Ruokolainen)

 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.3.2019 päättänyt että hallituksen jäseneksi Ari Alapartasen tilalle valitaan Jarkko Liiman ja hänen varajäsenekseen Mika Korpela.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. nimetä kaupungin edustajaksi Jatsi Oy:n yhtiökokoukseen kaupunginjohtajan ja nimetyn ollessa estynyt valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämän edustajan. 
 2. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi nimetä yhtiön hallitukseen nykyiset edustajat kaupunginhallituksen muutosesitykset huomioiden.
 3. todeta, että yhtiön hallituksen esitykset yhtiökokoukselle voidaan hyväksyä.

 

Käsittely 

Varajäseneksi korjataan Auvo Autio (Matti Ruokolaisen sijaan).

Lisäys kohta 4. Hallitus merkitsee tiedoksi, että yhtiön toimitusjohtajan toimisuhde on päättynyt 16.6.2019.

Päätös

Hyväksyttiin käsittelyn kuluessa esitetyin muutoksin.

Valmistelija

 • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.6.2019 § 183 päättänyt nimetä kaupungin edustajaksi Jatsi Oy:n 24.6.2019 kello 13.00 pidettävään yhtiökokoukseen kaupunginjohtajan ja nimetyn ollessa estynyt valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämän edustajan kyseiseen kokoukseen. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi nimetä yhtiön hallitukseen nykyiset edustajat kaupunginhallituksen muutosesitykset huomioiden sekä todeta, että yhtiön hallituksen esitykset yhtiökokoukselle voidaan hyväksyä.

Kaupunginhallituksen ohjeistus yhtiön hallituksen nimeämiseksi on sisältänyt varsinaisten jäsenten lisäksi varajäsenten nimeämisen, kuten pykälän liitteenä olevassa yhtiökokouksen alustavassa pöytäkirjassa on todettu. Kokouksen jälkeen on kuitenkin käynyt ilmi, ettei Jatsi Oy:n osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä kuitenkaan säädetä varajäsenjärjestelmästä. Osakassopimuksen 2.3 kappaleessa todetaan hallituksen jäsenten osalta seuraavaa:

"Hallitus

(a) Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä (4) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä.

(b) Järvenpään kaupungilla on oikeus nimetä seitsemän (7) jäsentä ja Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymällä yksi (1) jäsen. - -"

IL

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 1. kehottaa Jatsi Oy:tä pitämään ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa se nimeää yhtiön hallitukseen ainoastaan varsinaiset jäsenet.
 2. nimetä kaupungin edustajaksi Jatsi Oy:n seuraavaan yhtiökokoukseen kaupunginjohtajan ja nimetyn ollessa estynyt valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämän edustajan. 
 3. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi nimetä yhtiön hallitukseen seuraavat edustajat

Timo Ijäs (puh.joht.)

Ari Alapartanen (vpj)

Jukka Huikko

Marita Virkki

Terttu Sihvola-Rauttu

Vesa Jatkola

Kalevi Tihveräinen

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että Ari Alapartasen tilalle ehdotetaan nimettäväksi Jaakko Liiman.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 1. kehottaa Jatsi Oy:tä pitämään ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa se nimeää yhtiön hallitukseen ainoastaan varsinaiset jäsenet.
 2. nimetä kaupungin edustajaksi Jatsi Oy:n seuraavaan yhtiökokoukseen kaupunginjohtajan ja nimetyn ollessa estynyt valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämän edustajan. 
 3. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi nimetä yhtiön hallitukseen seuraavat edustajat

Timo Ijäs (puh.joht.)

Jaakko Liiman (vpj)

Jukka Huikko

Marita Virkki

Terttu Sihvola-Rauttu

Vesa Jatkola

Kalevi Tihveräinen

 

Tiedoksi

Kirjaamopalvelut, Jatsi Oy