Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 219 ICT-laitteiden ja -palvelujen hankinta Tieran verkkokaupasta alkaen 09/2019

JARDno-2019-2776

Valmistelija

  • Pentti Laari, tietohallintopäällikkö, pentti.laari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Petra Pantsar ja Pentti Laari

27.11.2017 Järvenpään kaupunginhallitus teki päätöksen liittyä Kuntien Tiera Oy:n Verkkokauppaan ja käyttää sitä ICT laitteiden hankintakanavana. Tämän jälkeen Tiera joutui kuitenkin suorittamaan kilpailutuksen uudelleen markkinaoikeuteen tehdyn valituksen vuoksi.

Kilpailutus on saatu päätökseen ja toimittajaksi valittiin Atea Finland Oy. Tiera on tehnyt Atea Finland Oy:n kanssa väliaikaisen puitesopimuksen, koska kilpailutuksesta tehtiin valitus Markkinaoikeuteen. Väliaikainen puitesopimus jatkuu varsinaisena puitesopimuksena markkinaoikeuden päätöksen jälkeen edellyttäen, että valitus hylätään.

Tietohallinto katsoo, että Järvenpään kaupungin etu on liittyä puitesopimukseen, jolla voidaan hankkia ICT-laitteita, -ohjelmistoja ja -palveluita joustavasti. Hankinnat ovat välttämättömiä kaupungin häiriöttömän palvelutuotannon turvaamiseksi. Liittymissitoumus on annettava 15.09.2019 mennessä. 

Liittyminen sopimukseen on kaupunginhallituksen päätettävä, koska sopimuksen laskennallinen arvo neljän vuoden ajalta on 3,2 miljoonaa euroa.

 

TP

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevat sitoumuksen, toimitusehdot ja käyttöehdot

2. valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan edellä todetut sopimukset ja tekemään niihin vähäisiä teknisluontoisia muutoksia

3. panna tämän päätöksen toimeen vailla lainvoimaa olevana.

 

Käsittely

Ennen kokousta pykälää täydennettiin päivitetyllä liitteellä (sitoumus).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palveluyksiköiden ict-kehittämispäälliköt ja tietohallinnosta vastaavat sekä palvelualueiden johtoryhmät.