Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Puolmatkan kaatopaikan ympäristölupapäätöksen mukainen vakuus (UUS-2004-Y-449-121) ESAVI 6670/2016

JARDno-2017-906

Perustelut

PUOLMATKAN KAATOPAIKAN YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEN MUKAINEN VAKUUS

Kaupunkitekniikka

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 10.12.2007 § 149 päättänyt
antaa teknisen lautakunnan esityksen 14.11.2007 § 151 mukaisesti Järvenpään kaupungilta kolmen (3) miljoonan euron sitoumuksen Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksessä 21.12.2005 YS 1721 (UUS – 2004 – Y – 449 – 121) Puolmatkan kaatopaikalle asetetusta kolmen (3) miljoonan euron vakuudesta Puolmatkan kaatopaikan käytöstä poistamisen ja jälkihoidon velvoitteiden täyttämiseksi.

Kaupunkitekniikka on hakenut koko vakuuden vapauttamista 18.5.2016 Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle toimittamallaan kirjeellä. Aluehallintovirasto on esittänyt 9.9.2016 hakemuksen täydennyspyynnön, jossa on pyydetty esittämään vapautettavaksi haetun vakuuden summa sekä vakuussumma, joka kattaa jälkihoitotoimenpiteet.

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on päätöksellään nro 130/2017/1 hyväksynyt edellä mainitun 3 000 000 miljoonan euron sitoumuksen vapautettavaksi kokonaisuudessaan sen jälkeen, kun Järvenpään kaupunki on asettanut kaatopaikan jälkihoitotoimenpiteiden varmistamiseksi 1 440 000 euron vakuuden. Hyväksyttävä vakuus on takaus, vakuutus tai pantattu talletus luotto-, vakuutus- tai muulta ammattimaiselta rahoituslaitokselta.

Pankkitakauksen taloudelliset vaikutukset Järvenpään kaupungille ovat takauksen perustamiskulut 500 euroa sekä pankin vuotuinen provisio takaukselle 0,29 % p.a. eli 4 176 euroa per vuosi. Pankilla on mahdollisuus tarkistaa provisiota viiden vuoden välein.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää

• Asettaa esityksen mukaisesti 1 440 000 euron vakuuden Puolmatkan kaatopaikan jälkihoitotoimenpiteiden varmistamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV, Talouspalvelut, Kaarina Laine, Olli Keto-Tokoi, Sampo Perttula

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)