Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjantarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa kaupungin verkkosivuilla 10.10.2017 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Todettiin yksimielisesti, että voidaan ottaa perjantaina toimitettu lisäpykälä Kinnarin kaavasta käsittelyyn ja todettiin myös muuttunut pohjaehdotus Kunnallistekniikan investointien TA-muutos pykälässä.

Todettiin käsittelyjärjestyksestä, että ensin käsitellään § 102, 92, 93, ja 94 .

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)