Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Tontin 186-17-1702-5 vuokraaminen Minkkikatu 24

JARDno-2021-210

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunkikehitys on neuvotellut Rakennus Mattila Oy:n kanssa tontin luovutuksesta perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun Minkkikadulta. Kortteliin 1702 muodostettava tontti 5 sijaitsee asemakaavan mukaisella teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueella (TK-5), e=0,4. Tontin pinta-ala on 3925 mja rakennusoikeus 1570 k-m2.

Rakennus Mattila Oy tulee rakentamaan tontille palloiluhallin, johon tulee padel- ja sulkapallokenttiä sekä mahdollisesti golfsimulaattori. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kevään 2021 aikana siten, että halli olisi valmis syksyllä 2021. Tontti vuokrattaisiin aluksi perustettavalle kiinteistöyhtiölle, jolla on mahdollisuus lunastaa tontti sen jälkeen, kun vuokrasopimuksen mukainen rakentamisvelvoite on täytetty.

Catella Property Oy on 13.11.2019 arvioinut korttelin 1702 markkina-arvoksi 75 €/k-m2, hinta on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1975. Vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta. Joulukuun 2020 elinkustanuusindeksin pisteluvulla 1980 laskettuna tontin 186-17-1702-5 myyntihinnaksi saadaan 118.048 € ja vuosivuokraksi: 3925 m2 x 0,4 x 1980/1975 x 75 €/k-m2 x 5% = 5902 €

Järvenpään kaupungin hallintosääntö, liite 1 -Taloudellinen toimivalta mukaisesti kaupunginhallitus päättää maa- ja vesialueiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta kohteen arvon ollessa 100.000 - 1.000.000 euroa.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki vuokraa tontin 186-17-1702-5 Rakennus Mattila Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun 5902 euron vuosivuokralla liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri, yrityspalvelupäällikkö, asiakaspalvelusihteeri