Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Määräalan varaaminen tontista 186-10-1001-6 Emalikatu 11

JARDno-2021-209

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehitys on neuvotellut Jarparo Oy:n edustajien kanssa yhtiön uusien toimitilojen sijoittumisesta. Jarparo Oy toimii tällä hetkellä Lujabetoni Oy:n vuokratiloissa Wärtsilän alueella, vuokrasopimus on päättymässä vuoden 2023 lopussa.

Jarparo Oy on järvenpääläinen yritys, joka tarjoaa laajalla sektorilla metalliteollisuuden hitsaus- ja koneistuspalveluita, kone- ja laitesuunnittelua, testaus, asennus ja kokoonpanoa räätälöityihin projekteihin.

Emalikadun varrella oleva tontti 186-10-1001-6 on osoittautunut soveltuvaksi yhtiön rakentamistarpeisiin. Jarparo Oy haluaisi varata 37.300 m2 suuruisen määräalan tontista 186-10-1001-6 tulevaa rakennushanketta varten. Määräalalla on rakennusoikeutta 22.380 k-m2. Varattavan kohteen pinta-ala tarkentuu rakennushankkeen suunnittelun edetessä. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2022 keväällä, jotta yhtiön toiminta voidaan siirtää vuoden 2023 loppupuolella uusiin tiloihin.

Kaupunginvaltuusto on 10.12.2018 § 106 päättänyt Tekijänpuiston yritysalueen hinnoittelusta kortteleissa 1110 ja 1111, jossa katuun rajoittumattomien kirvesvarsi- tai rasitetietonttien vähimmäismyyntihinta on 30 €/k-m2. Vastaavaa hintaa käytetään Vähänummen yritysalueella jäljellä oleville tonteille. Hinta on sidottu lokakuun 2018 elinkustannusindeksin pistelukuun 1960. Hinnoittelun perusteena on käytetty Catella Property Oy:n 15.11.2018 laatimaa markkinahinta-arviota. Vuosivuokra on 5% kohteen myyntihinnasta.

Järvenpään kaupungin hallintosääntö, liite 1 -Taloudellinen toimivalta mukaisesti kaupunginhallitus päättää maa- ja vesialueiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta kohteen arvon ollessa 100.000 - 1.000.000 euroa.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää  

1. Varata 37.300 m2 suuruisen liitekartassa esitetyn määräalan tontista 186-10-1001-6 Jarparo Oy:lle 30.6.2022 saakka

2. Valtuuttaa maankäyttöjohtajan luovuttamaan edellä esitetyn kohteen 30€/k-m² yksikköhintaa käyttäen Jarparo Oy:lle tai heidän määräämilleen tahoille, sekä allekirjoittamaan luovutukseen liittyvän kauppakirjan tai vuokrasopimuksen. Yksikköhinta on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1960.

 

Käsittely

Ulla-Mari Karhu saapui tämän asian käsittelyn aikana kello 16.28.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, yrityspalvelupäällikkö, maankäyttösihteeri