Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kaupunginhallitukselle tiedoksi

  1. Lausuntopyyntö: Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027: https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=cba9370a-8b25-4eb5-8cad-81f00356afa2&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
  2. Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista sote-uudistuksesta johtuen: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=84c66fff-89fc-497b-b080-706fa6d851db&respondentId=7ab606d6-58cf-4b9c-aa33-88d7149c86da
  3. VN/2763/2021 Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje: KORONAVIRUSTARTUNTOJEN TORJUNTA RAJAT YLITTÄVÄSSÄ LIIKENTEESSÄ
  4. Helsingin hallinto-oikeuden päätös 4.2.2021, virkasuhteen irtisanomista koskeva kunnallisvalitus 21/0024/2 / Asianosaisen valitus on hylätty.
  5. Palkkioiden takaisinperintään liittyvät ohjeet.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.