Kaupunginhallitus, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 Vuoden 2018 talousarvion muuttaminen, kuntouttavan työtoiminnan keskittäminen

JARDno-2018-634

Perustelut

Konsernipalvelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion kokouksessaan 13.11.2017 § 68. Talousarviota on muutettu seuraavissa kokouksissa: KV 11.12.2017 § 81, KV 22.1.2018 § 5, KV 26.2.2018 §:t 20-23, KV 23.4.2018 §:t 38-39, KV 21.5.2018 §:t 48 ja 53 sekä KV 18.6.2018 §:t 59 ja 67.

Käyttötalousosa

Palvelualueiden väliset muutokset

Kuntouttavaa työtoimintaa on Järvenpään kaupungin organisaatiossa toteutettu osana Nuorisopalveluiden, Työllisyyspalveluiden ja Sosiaalisen kuntoutuksen yksiköiden toimintaa. Kuntouttava työtoiminta siirtyy Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän tuotettavaksi palveluksi 1.1.2019 alkaen. Jotta palvelu voidaan siirtää liikkeenluovutuksen yhteydessä yhtenäisenä kokonaisuutena, on nämä toisistaan erillään olleet, samaa palvelua tuottaneet toiminnot ja henkilöstö liitettävä yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. 1.11.2018 henkilöstö siirtyy osaksi Sosiaalisen kuntoutuksen yksikköä, jolloin Työllisyyspalveluista siirtyy kaksi ja Nuoripalveluista kolme työntekijää Sosiaalisen kuntoutuksen yksikköön, osaksi kuntouttavan työtoiminnan kokonaisuutta. Myös talousarviovaraukset tulee siirtää Nuorisopalveluista ja Työllisyysyksiköstä osaksi Sosiaalisen kuntoutuksen budjettia riittävän ajoissa ennen liikkeen luovutuksen ajankohtaa.

Lautakunnat käsittelevät siirtoa kokouksissaan seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.10.2018, Kaupunkikehityslautakunta 25.10.2018 ja Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 15.11.2018.

Edellä kerrotun perusteella talousarvioon on tehtävä pykälän liitteenä olevassa laskelmassa esitetyt muutokset. Muutoksilla ei ole kaupunkitasolla vaikutusta toimintakatteen alijäämään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  • hyväksyä vuoden 2018 talousarvioon liitteessä esitetyt kuntouttavan työtoiminnan siirrosta aiheutuvat talousarviomuutokset liitteen mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspäälliköt, palvelualuejohtajat