Kaupunginhallitus, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Puitesopimus kortteliin 712 / Kiinteistö Oy Pajalantie 19

JARDno-2018-2620

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa on esitetty työn alle tulevista asemakaavoista vuosina 2019-2022 korttelin 712 tontin 8 osalta "Nykyisen liiketontin lisärakentamismahdollisuuksia selvitetään Seutulantalon alueen muutoksen yhteydessä".

Kiinteistö Oy Pajalantie 19 kanssa on neuvoteltu puitesopimuksen laatimisesta koskien yhtiön omistamaa tonttia 186-7-712-8. Tontti sijaitsee asemakaavan mukaisella liikerakennusten korttelialueella (KL-1). Tontin pinta-ala on 16189 m2 ja rakennusoikeus 6476 k-m2. Tontille on rakennettu vuonna 1987 liikerakennus (nyk. päivittäistavarakauppa). Asemakaavamuutos on sovittu toteutettavaksi konsulttikaavoituksella, jossa maanomistaja ottaa vastuuta ja kustannuksia kaavan laadinnasta nopeuttaen kaavan valmistumista hyväksyttäväksi.

Puitesopimukseen on lisätty konsulttikaavoitussopimukseen liittyvät ehdot, joissa on sovittu maanomistajan vastaamista ja kustannuksellaan teettämistä kaavoitukseen liittyvistä tehtävistä sekä kaupungin vastuulle jäävistä tehtävistä. Konsultin kaavoitustyötä ohjaa kaupungin asemakaava-arkkitehti ja kaavamuutos käy läpi normaalit kaupungin nähtävilläolo- ja hyväksymisprosessit. Muutoin puitesopimuksen runko noudattaa kaupungin sopimuslinjaa ja on yleispiirteinen, koska kaupungin tekemät kaavoitukseen ja kaavoituksen toteuttamiseen liittyvät sopimukset eivät saa syrjäyttää kaavoituksele asetettuja tavoitteita ja sisältövaatimuksia. Kaavan sisällöstä ei siis voi sopia etukäteen.

Asemakaavamuutoksen julkisen nähtävillä olon jälkeen kaupunki ja maanomistaja tulevat laatimaan maankäyttösopimuksen koskien em. asemakaavamuutosta, kiinteistön luovutuksia, kunnallistekniikan rakentamista ja asemakaava muutoksen toteuttamista.

Keskeisintä tässä vaiheessa on sopia periaatteesta, että mikäli asemakaavan muutoksesta tulee koitumaan maanomistajalle hyötyä, perii kaupunki siitä puolet maankäyttösopimuksessa tarkemmin määritellyllä ja sovitulla tavalla. Maankäyttösopimuksen hyväksyminen käsitellään kaupunginhallituksessa asemakaavan muutoksen hyväksymisen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

  Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Järvenpään kaupungin ja Kiinteistö Oy Pajalantie 19 välisen tonttia 186-7-712-8 koskevan puitesopimuksen

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, asemakaava-arkkitehti, maankäyttösihteeri