Kaupunginhallitus, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Puitesopimus kortteliin 211 / Tupalantie 13

JARDno-2018-2619

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa on esitetty, että korttelin 211 asemakaavamuutos aloitetaan vuonna 2018. Tupalantie 16 puitesopimus asemakaavan muuttamisesta on hyväksytty kaupunginhallituksessa 16.1.2017 § 4 ja kaavoitustyön aloitus on sovittu vuodelle 2018. Samassa yhteydessä tutkitaan viereisten tonttien Tupalantie 13 (kortteli 211) ja Tupalantie 15 (kortteli 212) muutostarpeet.

Sato-Asunnot Oy:n kanssa on neuvoteltu puitesopimuksen laatimisesta koskien yhtiön omistamaa tonttia 186-2-211-1, joka sijaitsee asemakaavan mukaisella asuntokerrostalojen korttelialueella (AK). Tontin pinta-ala on 3179 m2 ja rakennusoikeus 2400 k-m2. Tontille on rakennettu 1970-luvulla kaksi kerrostaloa, joissa on vuokra-asuntoja.

Puitesopimuksen runko noudattaa kaupungin sopimuslinjaa ja on yleispiirteinen, koska kaupungin tekemät kaavoitukseen ja kaavoituksen toteuttamiseen liittyvät sopimukset eivät syrjäytä kaavoitukselle asetettuja tavoitteita ja sisältövaatimuksia. Kaavan sisällöstä ei siis voi sopia etukäteen.

Asemakaavamuutoksen julkisen nähtävillä olon jälkeen kaupunki ja maanomistaja tulevat laatimaan maankäyttösopimuksen koskien em. asemakaavamuutosta, kiinteistönluovutuksia, kunnallistekniikan rakentamista ja asemakaavamuutoksen toteuttamista.

Keskeisintä on tässä vaiheessa sopia periaatteesta, että mikäli asemakaavan muutoksesta tulee koitumaan maanomistajalle hyötyä, perii kaupunki siitä puolet maankäyttösopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla. Maankäyttösopimuksen hyväksyminen käsitellään kaupunginhallituksessa asemakaavamuutoksen hyväksymisen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Järvenpään kaupungin ja Sato-asunnot Oy:n välisen tonttia 186-2-211-1 koskevan puitesopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, maankäyttösihteeri, kaavasuunnittelija