Kaupunginhallitus, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Hyvinvointikampuksen päiväkoti

JARDno-2018-2990

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tausta ja tarve


Hyvinvointikampuksen päiväkoti korvaa Pehtoorin päiväkodin ympärivuorokautisen toiminnan sekä osittain Loutin, tulevaisuudessa suljettavan, päiväkodin toimintaa. Päiväkoti vastaa Järvenpään väestönkasvuun sekä huomioi osaltaan kasvavaa vuoropäivähoidon tarpeeseen ja se sisältyy syksyllä 2018 päätöksentekoon tulevaan päiväkotiverkkoselvitykseen.

Laajuus


Päiväkoti on suunniteltu kahdeksalle (8) lapsiryhmälle, joista kaksi on päiväryhmiä ja lisäksi siinä on tilat avoimeen toimintaan sekä monisukupolviseen kohtaamiseen.Päiväkoti on suunniteltu 192 lapselle, joskin lasten kokonaismäärää saattaa laskea alle kolmevuotiaiden osuuden kasvaessa.  Rakennuksen hyötypinta-ala on 2 090 hum2 ja bruttoala: 2 403 brm2.

Kustannustaso


Päiväkodin kustannusarvio on laadittu yleisen ns. Haahtelan mallin pohjalta ja Haahtelan indeksiä ja siten kustanusarviota on korottanut viime vuosina rakennusalan kustannustason nousu.  Päiväkodin kokoa ja sen myötä hintaa nostavat mm. aula sekä perheiden ja eri toimijoiden  kohtaamispaikka, iso liikuntasali  sekä  ilta- ja viikonloppuhoidon vaatimukset ja tilat (esim. kotikeittiö, vesileikkitila).  Alustava kustannusarvio on esitelty taustamateriaalissa.

Pedagoginen ja kaupunkikehityksellinen visio


Hyvinvointikampuksen päiväkoti on  osa koko kampuksen kulttuuria. Varhaiskasvatus on aktiivisena toimijana luomassa sujuvaa yhteistyötä yhdessä Hyvinvointikampuksen alueen muiden toimijoiden kanssa. Päiväkoti  luo turvallisen ja esteettömän yhteistyön erityisesti vieressä toimivan ikääntyvien ympärivuorokautisen palvelutalon sekä Myllytien  toimintakeskuksen kanssa. Päiväkodin ruokasali luo lapsille ja ikääntyville mahdollisuuden kohdata aidosti toisensa elämänkaaren eri vaiheessa. Ikääntyvät ihmiset elämänkokemuksellaan osallistuvat lasten kasvuun ja oppimiseen. Lisäksi lasten on mahdollista tuoda ikääntyvien arkeen iloa omalla toiminnallaan. Päiväkodin yhteydessä voidaan tarjota myös muita lapsiperheille kohdistettuja palveluja yhteistyössä Kuuden soten ja muiden palvelun tuottajien sekä järjestöjen kanssa.  

Aikataulu


Tavoitteena on, että Hyvinvointikampuksen päiväkoti otetaan käyttöön vuoden 2020 lopussa, jolloin lapset voidaan ohjata uuteen päiväkotiin heti tammikuussa 2021.

Hankkeeseen liittyvä tausta-aineisto on tallennettu lautakunnan extranettiin.

 

 

 


 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää:

 • merkitä Hyvinvointikampuksen päiväkodin hankevalmistelun tilanteen tiedoksi.

 • hyväksyä osaltaan edellä esitetyt sekä tausta-aineistossa tarkennetut hankkeen tavoitteet, pedagogiset lähtökohdat ja hankkeen koon lähtökohtana hankkeen jatkovalmistelulle.

 • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päätttää hyväksyä hankkeen ja lisätä hankeen investointiohjelmaan sekä tekemään tarvittavat talousarviovaraukset.
   

Päätös

 

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvointikampuksen päiväkotia on suunniteltu osana Hyvinvointikampuksen valmistelua. Uusi päiväkoti korvaa Pehtoorin päiväkodin ympärivuorokautisen toiminnan sekä osittain Loutin tulevaisuudessa suljettavan päiväkodin toimintaa. Päiväkoti vastaa Järvenpään väestönkasvuun sekä huomioi osaltaan kasvavaa vuoropäivähoidon tarvetta ja se sisältyy syksyllä päätöksentekoon tulevaan päiväkotiverkkoselvitykseen.

Päiväkodin tilat ovat suunniteltu kahdeksalle lapsiryhmälle (192 lapselle) ja lapsiperheiden avoimeen toimintaan. Tilat mahdollistavat myös kampuksen muuta yhteistoimintaa sekä lapsiperheiden joidenkin palvelujen sijoittumista. Rakennuksen hyötypinta-ala on 2090 hum2 ja bruttoala 2403 brm2.

Päiväkodin kustannusarvio on laadittu yleisen ns. Haahtelan mallin pohjalta. Päiväkodin kokoa ja sen myötä hintaa nostavat ilta- ja viikonloppuhoidon vaatimukset sekä aluetta palveleva isompi sali, aulatila ja kohtaamispaikka.  Alustava kustannusarvio on 8,7 miljoonaa euroa ja sen vuosittainen jakautuminen on esitelty liitteessä. Taustamateriaalissa on kustannusvertailua lähialueella toteutettuihin vastaaviin päiväkotihankkeisiin.  

Tavoitteena on, että Hyvinvointikampuksen päiväkoti otetaan käyttöön vuoden 2020 lopussa, jolloin lapset voidaan ohjata uuteen päiväkotiin heti tammikuussa 2021. Tämän tavoitteen toteutumien edellyttää projektin ja sen päätöksenteon etenemistä materiaalissa esitetyllä aikataululla.

Lasten ja nuorten lautakunta on käsitellyt asiaa 4.9.2018 ja päättänyt hyväksyä osaltaan hankkeen tavoitteet ja laajuuden jatkovalmistelun pohjaksi sekä esittää kaupunginhallitukselle hankkeen hyväksymistä kaupungin investointiohjelmaan.   

Mestaritoiminta on kilpailuttanut syyskuussa 2016 rakennushankkeita, joissa on ollut  mukana  päiväkodin rakentaminen  ja heillä on voimassa oleva hankintasopimusoptio Varte Oy:n kanssa, mikä mahdollistaa urakoitsijan käyttämisen Hyvinvointikampuksen hankkeessa

Valmistelu: yhteistyössä Mestaritoiminta/projektipäällikkö Jani Kervinen

Konsernipalvelut

Hankkeen aikana on selvitetty investoinnin toteutus- ja rahoitustapoja ja valmistelutyössä on nyt päädytty esittämään sitä, että investointi tehdään kaupungin omaan taseeseen eikä Mestaritoiminta Oy:n taseeseen kuten aikoinaan suunniteltiin. Omaan taseeseen rakentaminen on rahoituksen kannalta edullisin vaihtoehto. 

Talousjaosto on linjannut, että hanke toteutetaan kaupungin omaan taseeseen ja hanke voidaan tuoda hankepäätöksenä kaupunginhallituksen käsittelyyn. Liitteinä on yhteenvetoesitys hankkeesta. Toisessa liitteessä on taustamateriaalia.

Hallintosäännön liitteen 1 investointiosan taloudellisten toimivaltarajojen mukaan kaupunginhallituksella on toimivalta päättää rakennushankkeista ja projekteista kahden miljoonan euron ylittävältä osin.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 • merkitä hankevalmistelun tilanteen tiedoksi
 • hyväksyä edellä esitetyt sekä tausta-aineistossa tarkennetut hankkeen tavoitteet, lähtökohdat ja hankkeen koon lähtökohtana hankkeen jatkovalmistelulle
 • että päätös on ehdollinen sille, että hankkeen määrärahat hyväksytään vuosien 2019-2023 talousarvion investointiohjelmassa 
 • että kaupunki käyttää toteuttajana Mestaritoiminnan v. 2016 toteuttaman kiinteistöjen hankintakilpailutuksen voittajan Varte Oy:n voimassaolevaa hankintasopimusoptiota.

Käsittely:

Asiantuntijoina paikalla olivat Jani Kervinen Mestaritoiminnalta ja palvelualuejohtaja Marju Taurula.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset