Kaupunginhallitus, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Henkilöstön siirron periaatteet liikkeen luovutuksessa Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymään

JARDno-2018-931

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tämä yhteistyötoimikunnan käsittely täsmentää Järvenpään kaupungin yhteistoimintalain 4 § ja 11 § mukaista yhteistoimintamenettelyä.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän henkilöstöryhmä on valmistellut yhdessä kuntien pääluottamusmiesten kanssa asiakirjaa henkilöstön siirron periaatteista liikkeen luovutuksessa. Työpajat ovat olleet 29.8.2018 ja 12.9.2018. Asiakirjalla selvitetään liikkeen luovutuksesta työntekijälle aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset. Asiakirja hyväksytään kuntien hallituksissa yhteistyötoimikuntien käsittelyn jälkeen ja tämän jälkeen kuntayhtymän hallituksessa. Kun asiakirja on hyväksytty päätöksenteossa, tulee esimiesten käsitellä se työyhteisöissään henkilöstön kanssa.

Liitteenä henkilöstön siirron periaatteet –asiakirja.

Käsittely:

Käsittelyn kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että päätösehdotusta muutetaan seuraavaan muotoon:

"Yhteistyötoimikunta toteaa, että:

 • henkilöstön siirron periaatteet on valmisteltu yhteistoiminnassa pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa.
 • valmisteltaessa työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiota, mukaan otetaan työsuojeluvaltuutettu.
 • esimies käsittelee asiakirjan työyhteisössä.
 • yhteistoimintamenettely on tältä osin saatettu loppuun."

Todettiin, että voidaan yksimielisesti hyväksyä ehdotus puheenjohtajan esittämässä muodossa.

Lisäksi todettiin, että pykälän liitteeksi lisätään "Työsuojeluvaltuutetun lisäkirjaus pöytäkirjaan kommenttina Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä henkilöstön siirron periaatteet liitteeseen."

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Yhteistyötoimikunta toteaa että,

 • henkilöstön siirron periaatteet on valmisteltu yhteistoiminnassa pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa.
 • yhteistoimintamenettely on tältä osin saatettu loppuun.

Päätös

Yhteistyötoimikunta päätti, että

 • henkilöstön siirron periaatteet on valmisteltu yhteistoiminnassa pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa.
 • valmisteltaessa työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiota, mukaan otetaan työsuojeluvaltuutettu.
 • esimies käsittelee asiakirjan työyhteisössä.
 • yhteistoimintamenettely on tältä osin saatettu loppuun.

Valmistelija

 • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaoston kokouksen 6.10.2018 § 88 päätösehdotus täydennetty esityslistalle 8.10.2018.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan asiakirjan henkilöstön siirron periaatteista liikkeen luovutuksessa.

Käsittely:

Eemeli Peltonen ja Helinä Perttu poistuivat kokoustilasta ennen asian käsittelyä esteellisinä (HallintoL 5 luku 28 § 5 kohta)

Käsittelyn kuluessa kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan siten, että asia jätetään pöydälle.

Päätös

Asia päätettiin jättää pöydälle.

Tiedoksi

Palvelussuhdepäällikkö, nykyinen henkilöstöjohtaja, viestintäassistentti, pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, KH 29.10.