Kaupunginhallitus, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 242 Henkilöstöjohtajan rekrytointi

JARDno-2018-2864

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän hallitus perusti 8.5.2018 § 48 henkilöstöjohtajan viran. Virkaan valittiin rekrytointiprosessin päätteeksi kuntayhtymän johtajan päätöksellä Järvenpään kaupungin henkilöstöjohtaja Päivi Autere. Henkilöstöjohtajan siirrosta laaditaan sopimus kuntayhtymän ja Järvenpään kaupungin välillä. Sopimus on kaupunginhallituksen käsiteltävänä 3.9.2018. suunnitelman mukaan henkilöstöjohtaja siirtyy virkaan ensin osa-aikaisesti 4.9.2018 lähtien ja kokonaan 12.11.2018.

Hallintosäännön 4 luvun 45 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon kaupunginhallitus valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallituksen henkilöstöasiainjaosto. Kaupunginhallitus valitsee henkilöstöjohtajan, näin ollen henkilöstöjohtajan viran rekrytointi käynnistyy henkilöstöasiainjaoston päätöksellä.

Henkilöstöjohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä riittävään kokemukseen vastaavan tasoisista tehtävistä. Eduksi katsotaan kokemus henkilöstöjohtamisesta ja näyttöä henkilöstön osaamisen kehittämisestä.

Rekrytointiaikatauluksi on alustavasti suunniteltu:

hakuaika 23.8.-6.9.2018 klo 15.00

haastattelut 20.9.2018

ehdotus valinnasta (henkilöstöasiainjaosto) 9.10.2018

päätös valinnasta (kaupunginhallitus) 29.10.2018

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto hyväksyy henkilöstöjohtajan viran hakukuulutuksen ja osaamisprofiilin.

Liitteenä luonnokset hakukuulutuksesta ja osaamisprofiilista

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää, että

 • henkilöstöjohtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi ajalle 23.8. -6.9.2018 klo 15.00
 • henkilöstöjohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä riittävään kokemukseen vastaavan tasoisista tehtävistä. Eduksi katsotaan kokemus henkilöstöjohtamisesta ja näyttö henkilöstön osaamisen kehittämisestä.

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto hyväksyy liitteenä olevat henkilöstöjohtajan viran hakukuulutuksen ja osaamisprofiilin.

Käsittely:

Henkilöstöjohtaja oli asian käsittelyssä kuultavana asiantuntijana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Todettiin, että haastattelut käydään alustavasti 20.9., joka muutettiin myös esittelytekstiin.

Tehtiin osaamisprofiiliin ja hakuilmoitukseen teknisiä korjauksia. Päätettiin antaa kaupunginjohtajalle valtuus hyväksyä hakukuulutukseen ja osaamisprofiiliin pieniä muutoksia.

Päätettiin yksimielisesti lisätä päätösehdotukseen, lauseeseen "Eduksi katsotaan kokemus henkilöstöjohtamisesta ja näyttö henkilöstön osaamisen kehittämisestä." sana "onnistuneesta".

Lisäksi päätettiin yksimielisesti lisätä kaupunginjohtajalle valtuus tarvittaessa jatkaa hakuaikaa.

Muutettu päätösehdotus kuului seuraavasti:

Henkilöstöasiainjaosto päättää, että

 • henkilöstöjohtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi ajalle 23.8. -6.9.2018 klo 15.00
 • henkilöstöjohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä riittävään kokemukseen vastaavan tasoisista tehtävistä. Eduksi katsotaan kokemus henkilöstöjohtamisesta ja näyttö onnistuneesta henkilöstön osaamisen kehittämisestä.
 • annetaan kaupunginjohtajalle valtuus tarvittaessa jatkaa hakuaikaa

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto hyväksyy liitteenä olevat henkilöstöjohtajan viran hakukuulutuksen ja osaamisprofiilin.

 

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti, että

 • henkilöstöjohtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi ajalle 23.8. -6.9.2018 klo 15.00
 • henkilöstöjohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä riittävään kokemukseen vastaavan tasoisista tehtävistä. Eduksi katsotaan kokemus henkilöstöjohtamisesta ja näyttö onnistuneesta henkilöstön osaamisen kehittämisestä.
 • annetaan kaupunginjohtajalle valtuus tarvittaessa jatkaa hakuaikaa

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto hyväksyy liitteenä olevat henkilöstöjohtajan viran hakukuulutuksen ja osaamisprofiilin teknisin korjauksin ja antaa kaupunginjohtajalle valtuuden tehdä pieniä korjauksia hakuilmoitukseen ja osaamisprofiiliin.

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

 

Henkilöstöasiainjaosto päättää haastatteluihin kutsuttavat henkilöt henkilöstöjohtajaksi hakeneista henkilöistä.

 

Päätös

 

Henkilöstöasiainjaosto päätti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöstöjohtajaksi hakeneet henkilöt:

 • Johanna Sinkkonen
 • Merja Soosalu
 • Mikko Nyberg
 • Pirjo Manninen

 

 

 

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

 

Henkilöstöasiainjaosto päättää

 • haastatella henkilöstöjohtajan viran haastatteluihin valitut henkilöt

 

 • jatkotoimenpiteistä

Käsittely: Henkilöstöjohtaja Päivi Autere poistui kokoustilasta ennen päätöksentekoa.

 

 

 

 

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto haastatteli neljä hakijaa päätti lähettää henkilöarviointiin seuraavat hakijat:

 • Manninen Pirjo
 • Soosalu Merja

Valmistelija

 • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • henkilöstöjohtajaksi valittavan henkilön
 • viran hoidon aloitus sopimuksen mukaan
 • että päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
 • että henkilöstöjohtajan viran koeaika on kuusi kuukautta
 • henkilöstöjohtajan virka on johtavan viranhaltijan virka, johon sovelletaan Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräyksiä.

Käsittely:

Asiantuntijana paikalla oli henkilöstöjohtaja, joka poistui kokoustilasta ennen päätöksentekoa.

Käsittelyn kuluessa kaupunginjohtaja teki ehdotuksen, että henkilöstöjohtajaksi valitaan Merja Soosalu.

Muuttunut ehdotus kuului kokonaisuudessaan:

Kaupunginhallitus päättää

 • valita henkilöstöjohtajaksi Merja Soosalun
 • että viran hoitaminen aloitetaan sopimuksen mukaan
 • että päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
 • että henkilöstöjohtajan viran koeaika on kuusi kuukautta
 • että henkilöstöjohtajan virka on johtavan viranhaltijan virka, johon sovelletaan Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräyksiä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 • valita henkilöstöjohtajaksi Merja Soosalun
 • että viran hoitaminen aloitetaan sopimuksen mukaan
 • että päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
 • että henkilöstöjohtajan viran koeaika on kuusi kuukautta
 • että henkilöstöjohtajan virka on johtavan viranhaltijan virka, johon sovelletaan Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräyksiä.

Tiedoksi

Henkilöstöjohtajaksi hakeneet henkilöt, Resina rekrytointiyksikkö, nykyinen henkilöstöjohtaja