Kaupunginhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 301 Yhtiökokouskutsu 16.9.2020 / Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo

JARDno-2020-2051

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalon ylimääräinen yhtiökokous pidetään 16.9.2020. Kokouksessa päätetään mm. hyväksyä allekirjoitettu ja rekisteröity jakautumissuunnitelma ja, että jakautuminen toteutetaan suunnitelman edellyttämällä tavalla. Lisäksi hyväksytään vastaanottavien yhtiöiden yhtiöjärjestykset jakautumissuunnitelman mukaisina.

Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa aiemmin 4.5.2020 § 171 ja antanut tällöin yhtiökokousedustajalle ja kiinteistöyhtiölle jakautumiseen liittyviä toimiohjeita.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä yhtiökokousedustajakseen Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalon 16.9.2020 ylimääräiseen yhtiökokoukseen kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoin ja
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta nyt nimetyn esteen varalta
  3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä yhtiön hallitukseen elinvoimajohtaja Marko Lehenbergin, vs. kaavoitusjohtaja Juhana Hiirosen ja kiinteistömestari Jarkko Kankkusen. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset