Kaupunginhallitus, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Valtuustoaloite / Viljelypalstoja lisää Järvenpäähän

JARDno-2021-1264

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Keskustan valtuustoryhmä Tarja Edry ja 14 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen viljelypalstoja lisäämiseksi Järvenpäähän. 

Ehdotus

Kaupunginvaltuuston merkitsi saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 24.5.2021 § 37

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää saapuneen valtuustoaloitteen koskien viljelypalstojen lisäämisestä Järvenpäähän kaupunkikehityksen palvelualueelle valmisteluun. 

 

Käsittely

Liitettiin pöytäkirjalle päivitetty valtuustoaloite. 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Listatiimi, kaupunkikehitys