Kaupunginhallitus, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Valtuustoaloite / Hallintosäännön § 73 kyselytunnin muuttamiseksi

JARDno-2021-1261

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuustoryhmä Lassi Markkanen jätti liitteen mukaisen aloitteet hallintosäännön § 73 kyselytunnin muuttamisesta kuntalaisia osallistavaan avoimeen suuntaan sekä
kaupunkistrategian arvojen ”asukaslähtöisyys” sekä ”osallisuus ja avoimuus” mukaisesti.

Ehdotus

Kaupunginvaltuuston merkitsi saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 24.5.2021 § 35

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää saapuneen valtuustoaloitteen koskien hallintosäännön § 73 kyselytunnin muuttamisesta kuntalaisia osallistavaan avoimeen suuntaan sekä kaupunkistrategian arvojen ”asukaslähtöisyys” sekä ”osallisuus ja avoimuus” mukaisesti hallintopalveluihin valmisteluun.

 

Käsittely

Asia käsiteltiin § 160 jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Listatiimi, hallintojohtaja, kaupunginlakimies