Kaupunginhallitus, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Valtuustoaloite / Hallintosäännön 117 pykälän 3 momentin yksiselitteisestä tulkinnasta

JARDno-2021-1263

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuustoryhmä Lassi Markkanen jätti liitteen mukaisen valtuustoaloitteen hallintosäännön 117 § 3 momentin yksiselitteisestä tulkinnasta. Aloitteessa on kyse luottamushenkilöiden roolin vahvistamistamisesta

Ehdotus

Kaupunginvaltuuston merkitsi saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 24.5.2021 § 36

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää saapuneen valtuustoaloitteen koskien hallintosäännön 117 § 3 momentin yksiselitteisestä tulkinnasta hallintopalveluihin valmisteluun. Aloitteessa on kyse luottamushenkilöiden roolin vahvistamistamisesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Listatiimi, hallintojohtaja, kaupunginlakimies