Kaupunginhallitus, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Järvenpää Monitoimihalli Oyn lainan lyhennysohjelman muutos

JARDno-2018-2792

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.4.2016 § 29 päättänyt myöntää omavelkaisen takauksen erikseen perustettavalle yhtiölle / Järvenpään Monitoimihalli Oy:lle enintään 1,6 Me lainaan ylipainehallin rakentamista varten. Omavelkaisen takauksen suuruuden on todettu päätöksessä olevan enintään 80% lainan vuotuisesta jäännöspääomasta. Talous- ja hallintojohtaja on päätöksellään 7.8.2018 § 12 hyväksynyt maksueriä koskevan muutoksen lainaohjelmaan. 

Monitoimihalli Oy on ottanut 2.4.2020 yhteyttä Järvenpään kaupunkiin koskien lainan lyhennysohjelman pidentämistä. Koronaviruspandemian aiheuttamasta tulovirtojen ehtymisestä ja akuutista kassavajeesta johtuen yhtiö on hakenut pankilta lyhennysvapaata vuodelle 2020 ja vastaavien lyhennyserien siirtämistä lainaohjelman loppuun. Muutos pidentää lainan takaisinmaksuaikaa lyhennysvapaan keston mukaisesti eli vuodella kaupungin aiempaan takauspäätökseen nähden.

Pankki on osaltaan hyväksynyt lyhennysvapaan ja toimittanut kaupungille velkakirjan muutetun maksuohjelmaliitteen.

Maksuaikataulun muutos edellyttää takaajan eli Järvenpään kaupungin suostumusta. 

KR

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Järvenpään Monitoimihalli Oy:n esityksen Nordean lainan 179420 - 20242 lyhennyssuunnitelman muutoksesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Perustelut

    

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Järvenpään Monitoimihalli Oy:n esityksen Nordean lainan 179420 - 20242 lyhennyssuunnitelman muutoksesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Lauri Kivinen, talous- ja rahoituspäällikkö, lauri.kivinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.4.2016 § 29 päättänyt myöntää omavelkaisen takauksen erikseen perustettavalle yhtiölle / Järvenpään Monitoimihalli Oy:lle enintään 1,​6 Me lainaan ylipainehallin rakentamista varten. Omavelkaisen takauksen suuruuden on todettu päätöksessä olevan enintään 80% lainan vuotuisesta jäännöspääomasta. Talous-​ ja hallintojohtaja on päätöksellään 7.8.2018 § 12 hyväksynyt maksueriä koskevan muutoksen lainaohjelmaan ja kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2020 § 39 Järvenpään Monitoimihalli Oy:n anomuksesta lyhennysohjelman pidentämisen pankin myöntämän lyhennysvapaan mukaisesti. 

Monitoimihalli Oy on ottanut yhteyttä Järvenpään kaupunkiin koskien lainan lyhennysohjelman pidentämistä. Koronaviruspandemian aiheuttamasta tulovirtojen ehtymisestä ja akuutista kassavajeesta johtuen yhtiö on hakenut pankilta lyhennysvapaata myös vuodelle 2021 ja vastaavien lyhennyserien siirtämistä lainaohjelman loppuun. Muutos pidentää lainan takaisinmaksuaikaa lyhennysvapaan keston mukaisesti eli vuodella kaupungin aiempaan takauspäätökseen nähden.

Pankki on osaltaan hyväksynyt lyhennysvapaan edellyttämättä takaajan hyväksyntää laina-ajan muutokselle ja toimittanut kaupungille velkakirjan muutetun maksuohjelmaliitteen. 

Maksuaikataulun muutos muuttaa kaupungin takausvastuun kestoa ja tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi. 

KR

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto päättää hyväksyä Järvenpään Monitoimihalli Oy:n esityksen Nordean lainan 179420 -​ 20242 lyhennyssuunnitelman muutoksesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV