Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Valtuustoaloite: Koulurauha-asiamiehen nimittäminen

JARDno-2018-1760

Valmistelija

  • Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.4.2018 § 46 Arto Luukkanen (PS) esitteli valtuustoaloitteen "Kulurauha-asiamiehen nimittäminen". Aloite merkittiin tiedoksi ja lähetettiin valmisteltavaksi kaupunginhallitukselle. Aloite liitettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä valtuustoaloitteen "Koulurauha-asiamiehen nimittäminen" tiedoksi ja lähettää sen edelleen valmisteltavaksi Lasten ja nuorten palvelualueelle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lasten ja nuorten palvelualuejohtaja, perusopetusjohtaja

Käsitellyt asiat