Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Tontin 186-7-762-5 myyminen

JARDno-2018-1768

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuusto on 21.3.2016 § 20 päättänyt, että luovutettaessa vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon tontteja korttelista 762 käytetään vähimmäismyyntihintana 280 €/k-m2 ja valtuuttanut kaupunkikehityksen järjestämään tarjouskilpailu tonttien myymiseksi. Päätöksen esittelytekstin mukaisesti asuinkerrostalokortteleiden tonttien tarjousten osalta kaupunkikehitys haluaa kiinnittää huomiota rakennusten asuntojakaumaan ja asuntojen hallintamuotoon sekä rakennusten laatuun. Laatukriteerit ja niiden vaikutus tarjoushintaan kuten myös asuntojakauman ja hallintamuodon vaikutus pohdittaisiin ennen tarjouskilpailun avaamista rakennusliikkeille.  Arviointi tehtäisiin kokonaisarviointina.

Tontti 186-7-762-5 sijaitsee asemakaavan mukaisella asuinkerrostalojen korttelialueella (AK-51) osoitteessa Välskärinkatu 27. Tontin pinta-ala on 4553 m2ja rakennusoikeus 3400 k-m2.

Tontin 186-7-762-5 luovutuksesta järjestettiin tarjouskilpailu 5.2. - 5.3.2018 välisenä aikana. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin ViikkoUutiset, Keski-Uusimaa ja Helsingin Sanomat sanomalehdissä sekä kaupungin internet -sivuilla ja ilmoitustaululla. Valintakriteerit asetettiin siten, että hinnan painoarvo on 70% ja laadun 30%. Laatukriteerit ja niiden painoarvo olivat seuraavat:

-Yhteisöllisyyttä tukevia toimintoja, 5 %, arvioidaan kokonaisarviona

-Perheasuntojen (vähintään 3h + k) määrä vähintään 30 %;  10 %                                                                                                                                                             asunnoista vähintään 30 % perheasuntoja puolet pisteistä, asunnoista vähintään 40 % perheasuntoja täydet pisteet

Sijoittajien osuus omistajista enintään 1/3, 15 %                                                                                                                                                                                      sijoittajia enintään 1/3 puolet pisteistä sijoittajia enintään 1/4 täydet pisteet.

Määräaikaan mennessä tontista 186-7-762-5 jätti tarjouksen kaksi hakijaa. Tarjouskilpailun voitti Silkatilat Oy, jonka hintatarjous oli korkein ja lisäksi tarjous täytti kaikki asetetut laatukriteerit täysin pistein. Siklatilat Oy:n hintatarjous oli 460 €/k-m2, yhteensä 1.564.000 €. Siklatilat on ilmoittanut, että tontin ostajana toimii Op Tonttirahasto Ky.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjan, jolla Järvenpään kaupunki myy tontin 186-7-762-5 OP Tonttirahasto Ky:lle 1.564.000 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätös sitoo kaupunkia 31.8.2018 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouskilpailuun osallistujat, maankäyttösihteeri

Käsitellyt asiat