Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka 2018

JARDno-2017-1347

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirella Miettinen, tietosuojavastaava, mirella.miettinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt tietoturvapolitiikan ja tietoturvaohjeet 30.5.2011 § 205. Nyt päätöksentekoon viedään kaupunginhallitukselle uuden voimaantulevan tietosuoja-asetuksen mukainen Järvenpään kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka, joka korvaa aiemmin hyväksytyt asiakirjat.

Tietoturvallisuus ja tietosuoja perustuvat lainsäädäntöön, normiohjaukseen ja sopimuksiin. Järvenpään kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka määrittää vastuut, periaatteet ja toimintatavat tietojen käsittelyyn ja suojaamiseen. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka varmistaa yhdenmukaiset käytännöt tietoturvan ja tietosuojan toteuttamiseksi.  Tietosuoja- ja tietoturvapolitiikan soveltaminen ei ole sidoksissa tiedon muotoon tai käsittely- tai esitystapaan ja sitä sovelletaan kaikkiin tiedon elinkaaren eri vaiheisiin. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaa täydennetään ja tarkennetaan tarvittaessa organisaation laatimilla erillisillä ohjeilla ja ohjeistuksilla.

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka velvoittaa Järvenpään kaupungin henkilöstöä, johtoa, luottamushenkilöitä, viranhaltijoita sekä kaikkia muita kaupungin tietoja käsitteleviä henkilöitä, kuten konsultteja, alihankkijoita, sidosryhmiä riippumatta siitä missä muodossa käsiteltävä tieto on. Se tulee huomioida myös kaupungin käyttämien palvelutuottajien ja sidosryhmien toiminnassa.

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka on voimassa toistaiseksi. Asiasisältöä tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti.

Yhteistyötoimikunta käsitteli tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaa 19.4.2018 kokouksessaan ja merkitsi sen tiedoksi.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää

 • merkitä tietoturva- ja tietosuojapolitiikan tiedoksi
 • ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan tietoturva- ja tietosuojapolitiikan.

Käsittely:

Päätettiin yksimielisesti muuttaa päätösehdotusta ja muuttunut ehdotus kuului seuraavasti:

Henkilöstöasiainjaosto päättää

 • merkitä tietoturva- ja tietosuojapolitiikan tiedoksi
 • ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan tietoturva- ja tietosuojapolitiikan.
 • lisäksi henkilöstöjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että tietosuoja- ja turvapolitiikan toteutumisesta raportoidaan hallitukselle vuosittain ja 
 • että luottamushenkilöille tarjotaan tietosuojaan ja turvaan liittyvää koulutusta.

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti

 • merkitä tietoturva- ja tietosuojapolitiikan tiedoksi
 • ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan tietoturva- ja tietosuojapolitiikan.
 • että lisäksi henkilöstöjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että tietosuoja- ja turvapolitiikan toteutumisesta raportoidaan hallitukselle vuosittain ja 
 • että luottamushenkilöille tarjotaan tietosuojaan ja turvaan liittyvää koulutusta.

Valmistelija

 • Mirella Miettinen, tietosuojavastaava, mirella.miettinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaoston kokouksen jälkeen tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaa on päivitetty kappaleessa 1.1.7 koska siinä on huomattu täydennettävää. Kaupunginhallitukselle ehdotetaan täydennetyn tietoturva- ja tietosuojapolitiikan hyväksymistä. Täydennykset on merkitty punaisella tekstiin.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • hyväksyä liitteenä 1 olevan tietoturva-​ ja tietosuojapolitiikan.
 • että tietoturva-​ ja tietosuojapolitiikan toteutumisesta raportoidaan hallitukselle vuosittain ja 
 • että luottamushenkilöille tarjotaan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää koulutusta.

Käsittely:

Päätettiin yksimielisesti korjata päätösehdotuksessa olleet kirjoitusvirheet ("tietosuoja- ja turvapolitiikka" muotoon "tietoturva- ja tietosuojapolitiikka").

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tietosuojavastaava

Käsitellyt asiat