Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Sisäisen tarkastuksen ohje

JARDno-2018-1929

Valmistelija

  • Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konsernipalvelut

Sisäinen tarkastus on osa Järvenpään kaupungin sisäistä valintaa. Järvenpään kaupungin Hallintosäännön 63 §:ssä säädetään sisäisen tarkastuksen tehtävästä seuraavaa:

"Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee kaupungin johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, tehtävät ja vastuut määritellään kaupunginhallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen ohjeessa."

Yhdessä sisäisen tarkastuksen kanssa on valmisteltu sisäisen tarkastuksen ohje joka on liitteenä. Talousjaosto merkitsi sen tiedoksi kokouksessaan 26.4.2018.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää:

  • hyväksyä liittenä olevan sisäisen tarkastuksen ohjeen
  • että ohje tulee voimaan välittömästi
  • antaa konsernipalveluille valtuudet tehdä siihen tarvittaessa teknisluonteiset korjaukset

Käsittely:

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että asia palautetaan valmisteluun.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

kaupungin johtoryhmä, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, palvelualueiden ja konsernipalveluiden talouspäälliköt. Järvenpään Veden toimitusjohtaja, kaupungin tytäryhtiöiden toimitusjohtajat

Käsitellyt asiat