Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Paikallinen virkaehtosopimus Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijöiden työvuoron ja vuorokautisen ylityörajasta

JARDno-2018-1634

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan Sosiaalipäivystyksessä on toimintaa muutettu maaliskuussa 2018 siten, että kaikki työ tehdään aktiivityönä ja varallaolosta luovutaan. Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksessä työskentelee seitsemän sosiaalityöntekijää, joiden työaika on Kunnallisen yleisen virka-ja työehtosopimuksen 2017 III luvun 10 § mukainen eräiden asiantuntijoiden työaika.

Tässä työaikamuodossa vuorokautista säännöllistä työaikaa ei ole rajoitettu, vaan se voi vaihdella toiminnan tarpeiden mukaan. Tämä on mahdollistanut sosiaalipäivystyksen ympärivuorokautisen toiminnan, jossa yövuorojen pituus on ollut 11 tuntia. Tämä yövuoron pituus on mahdollistanut säännölliset ja sovitun mukaiset raportit ilta- ja aamuvuoron kanssa. Vuorojen päällekkäisyys on ensisijaisen tärkeää, jotta raportille saadaan riittävä aika. Huolelliset raporttikäytänteet turvaavat asiakkaan edun mukaisen työskentelyn, jotta kesken jäävät asiakasasiat saadaan siirrettyä työvuoronsa päättävältä työntekijältä työvuoronsa aloittavalla työntekijälle.

7.5.2018 voimaan tulevassa Kunnallisessa yleisessä virka-ja työehtosopimuksessa 2018-2019 sosiaalityöntekijöihin sovellettava työaikasäädös muuttuu.

Kvtes 2018-2019 liite 18:n 1 § 1. momentin mukaan: viranhaltijoiden säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Säännöllinen työaika voidaan järjestää myös siten, että se on keskimäärin 38 tuntia 15 minuuttia enintään 6 viikon ajanjaksossa.

Järvenpään kaupunki ja Juko ry sopivat, että Kvtes 2018-2019 liitteen 18 1 § 1.momentista poiketen Keski-Uudenmaan Sosiaalipäivystyksessä työskentelevien sosiaalityöntekijöiden työvuoron pituus voi säännönmukaisesti olla 12 tuntia. Lisäksi sovitaan, että Kvtes 2018-2019 liitteen 18 3 §:sta poiketen sosiaalityöntekijöiden vuorokautinen ylityöraja on työvuoroluetteloon merkitty tuntimäärä, enintään 12 tuntia.

Paikallista virkaehtosopimusta on valmisteltu Juko ry:n pääluottamusmiehen kanssa sekä sosiaalipäivystyksen henkilöstön kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijöiden työvuoron pituudesta sekä vuorokautisen ylityön rajasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Matleena Ylitalo, projektiasiantuntija, matleena.ylitalo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaoston kokouksen jälkeen paikallissopimusta on korjattu siltä osin, että työpäivän maksimipituus on 11 tuntia ei 12 tuntia. Lisäksi on lisätty lause "Yli 9 tunnin työvuoroihin tarvitaan työntekijän suostumus." Kaupunginhallitukselle esitetään täydennetyn sopimuksen hyväksymistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan paikallisen virka-​ ja työehtosopimuksen Keski-​Uudenmaan sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijöiden työvuoron pituudesta sekä vuorokautisen ylityön rajasta.

Päätös

Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat